Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Medel från 2020 till nästa läsår

Är det möjligt att få använda delar av de medel vi beviljades år 2020 under nästa läsår? När ska de då senast redovisas? Många av satsningarna har blivit uppskjutna pga pandemin, och det är svårt att genomföra även nu i vår eftersom osäkerheten är fortsatt stor.

Kommentarer

  • Hej,

    Det bidrag vi fördelade våren 2020 avser egentligen läsåret 20/21, men på grund av den pågående pandemin kan pengarna användas ända fram till den 31 december 2021. Bidraget ska redovisas senast den 2 november 2021. Ni kan då inkludera kända och kommande kostnader för perioden fram till den 31 december 2021 under respektive kostnadspost.

    Om ni bedömer att ni på grund av inställda eller uppskjutna aktiviteter kommer att ha medel kvar från 2020 års bidrag efter läsåret 20/21 så kan ni ta i beaktande att ni redan har icke utnyttjade bidragsmedel (2020 års bidrag) och planerade aktiviteter att genomföra under höstterminen -21, när ni skriver er ansökan för läsåret 21/22. Det är möjligt att behålla 2020 års bidrag för användning under höstterminen -21 och samtidigt söka medel för nya satsningar till höstterminen, under förutsättning att ni bedömer att ni kan genomföra ytterligare satsningar utöver de ni redan beviljats bidrag för.

    Om ni beviljades bidrag för samverkansprojekt mellan kommuner, och om ni på grund av pandemin inte kunnat genomföra aktiviteter, är det möjligt att förlänga eller skjuta på genomförandet av samverkansprojektet till läsåret 21/22. Och i så fall vänta till år 2022 med att ansöka om bidrag för en eventuell fortsättning av samverkansprojektet. Mejla handläggarna för bidraget om ni önskar förlänga/skjuta på projektet till nästa läsår. Du når handläggarna på: Kulturskolecentrum@kulturradet.se 

    Vänligen,

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.