Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Litteratur- och läsfrämjande: Antal medverkande

Hej!

jag sitter här med ansökan för Litteratur- och läsfrämjandeansökan online. Under Projekt/*ange antal arvoderade/professionella medverkande aktörer undrar jag om jag ska räkna med mig själv som bibliotekarie som driver projektet? Och då blir följdfrågan: ska jag även räkna med katalogiserings/inköpsbibliotekarie och biblitoteksassistent som kommer att arbeta delvis för att förbereda och utrusta materialet? Sedan finns det i kommunen väl utvecklade strukturer för samverkan och jag kommer att kunna rådfråga läsombud/specialpedagoger utan att de arvodas, med ska de också räknas med här?

Kommentarer

  • Hej Judit,
    Med professionella aktörer menas det de aktörer som ni anlitar för projektet och betalar arvoden för. Du som jobbar för biblioteket är en av de ansvariga för projektets genomförande som finns under samma spalt. Alla övriga personal som jobbar för biblioteket och avlönas av kommunen ingår i projektets genomförande. Här är frågan om arvoderade/professionella aktörer samt ansvariga för projektets genomförande. Alla övriga ska inte räknas in här.

    Vänligen
    Alan

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.