Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Lämnar Kulturrådet regionalt utvecklingsbidrag till både föreningar och företag?

Verksamheten bedrivs i såväl en förening som i ett företag. Kan och bör båda organisationerna söka utvecklingsbidrag? Spelar det någon roll vilken av organisationerna som söker bidraget?

Kommentarer

 • Hej!

  Såväl föreningar som företag som representerar organisationer som är verksamma i de regioner som ingår i kultursamverkansmodellen kan ansöka om utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet. Så det gör ingen skillnad vilken organisation som söker. Däremot måste den sökande organisationen ha medfinansiering från kommun, landsting eller annan huvudman.

  Observera dock att om verksamheten finns i Stockholms län, gäller särskilda regler. Endast de nio verksamheter i Stockholm som finns angivna i Kulturrådets regleringsbrev är bidragsberättigade. För mer information, se vår hemsida: Utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet i Region Stockholm.
 • Innebär de andra reglerna för Stockholms Län att medfinansiärer ej behövs?

  Med vänlig hälsning
 • Hej,
  Nej. Denna regel gäller alla verksamheter, oavsett geografisk hemvist.

  Det finns krav på att den som söker har bidrag från region, kommun eller annan huvudman, men de är inte ett SKA krav för ansökningar att medfinansiering för själva projektet. Däremot prioriterar vi ansökningar som har regional medfinansiering.

  Med vänliga hälsningar
  Kulturrådet
 • Kan driften och upplåtandet av ett större hus för verksamheten anses vara ett ekonomiskt stöd från kommunen?
 • Hej Camilla,

  Ja, upplåtandet och driften av ett hus för verksamheten kan räknas som insats som bidrag till projektet.

  Vänligen
  Alan

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.