Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Kulturskolebidraget - söka för endast 3 projekt?

Är det inte möjligt att söka bidrag för mer än 3 projekt i 2021 års ansökan?
(Uppdaterad )

Kommentarer

 • Hej Eva,

  Om ni vill söka för fler än tre insatser/projekt för den egna kommunen så får ni klustra dessa i de tre satsningar som ansökningsblanketten tillåter.

  Vi rekommenderar att ni sorterar era insatser utifrån vilka behov de utgår från, eftersom ni kan välja max tre syften/avsikter med satsningen och då behovsanalysen ligger till grund för vår bedömning.

  Till exempel kan ni samla insatser som syftar till att stärka verksamhet i glesbygd i en gemensam glesbygdssatsning.

  Inom samma satsning kan olika konstnärliga ämnen, olika platser och olika undervisningsformer ingå.

  Och tänk på att vi önskar information på en övergripande nivå.

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.