Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Kulturgaranti vs Skapande skola?

Hur ser ni på att Skapande skola är ett komplement till en kommuns satsnings på kultur som tex kulturgaranti?

Kulturrådet Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Skapande skola-bidraget är till för att finansiera konst- och kulturaktiviteter utöver kommunens eller huvudmannens ordinarie satsning på kultur.
  Kulturrådet
 • Kulturgaranti - tänker ni på kulturella inslag som inte ingår i utbildningsnämnden? Ska man ta med det som sker inom Kultur- och fritidsnämnden?
  Kulturrådet Vanliga Frågor
 • Vi är intresserade av kulturinslag under skoltid som huvudmannen själv står för exklusive bidraget Skapande skola. Ni ska alltså i ansökan ange om huvudmannen t.ex. har ett visst antal kulturupplevelser per år (ofta kallad kulturgaranti) utöver Skapande skola.
  Anna
 • Om kommunen inte har någon så kallad kulturgaranti utarbetad, är det möjligt att genom samarbete med regionala institutioner utarbeta ansökan? Exempelvis får eleverna genom samverkanpartern uppleva någon form av kulturuttryck och sedan fördjupa det genom Skapande skola-medel?
  Kulturrådet Vanliga Frågor
 • Den så kallade kulturgarantin är när huvudmannen själv och inom sin egen kulturbudget planerar för ett visst antal kulturupplevelser på skoltid. Skapande skola ska komplettera huvudmannens aktiviteter genom fördjupat samarbete med professionella kulturaktörer. Det är därför viktigt att ni utgår från er handlingsplan när ni planerar för Skapande skola med de regionala institutionerna. Det som inte framgår av er fråga är hur huvudmannen uppfyller sitt uppdrag att erbjuda konst och kultur för barn och unga i förskola och/eller grundskola utan Skapande skola-medel.
  Anna
 • Hur ska jag svara på frågan om huvudmannens budget för kultur på sid 5 i ansökan?
  Kulturrådet Vanliga Frågor
 • Vi vill att ni svarar på hur mycket huvudmannen på kultur i skolan/år, dvs vad kostar "kulturgarantin" (ej administration eller OH kostnader). Här ska inte Skapande skola medel räknas in. Ange summan i hela kronor. Under fliken "Status" finns det tre alternativ beroende på hur ni räknat ut summan:

  ·1. vet ej
  · 2. baserat på förra läsårets resultat (eller utfall)
  · 3. budgeterat för läsåret (det vill säga 2019/20)
  Anna
 • Vad händer om huvudman inte har någon budget för kultur?
  Kulturrådet Vanliga Frågor
 • Frågan besvaras utifrån varje huvudmans förutsättningar, därför finns även alternativet "vet ej" i statuslistan.
  Anna
 • Ingår kulturskolans budget i kommunens satsning på kultur?
  Kulturrådet Vanliga Frågor
 • Gällande kommunens satsning på kultur så är vi intresserade av satsningarna under skoltid. Om kulturskolan engageras på skolan under skoltid ska det tas med.
  Anna

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.