Krisstöd bild och form

Är medlem i ett konstnärsdrivet galleri och förening med yrkesverksamma konstnärer. Kan vi söka krisstödet? Vi får kommunalt verksamhetsstöd och har budgeterat det till planerade utställningar enl plan. Vår verksamhet har haft begränsat antal besökare under covid-perioden och vi vill utveckla och göra utställning under sommaren med fler av föreningens medlemmar för att "ta igen" och få mer publik verksamhet (detta är inte ordinarie verksamhet) och vi har inte det kommunala stödet för det.  Kan vi söka krisstödet för det i form av utställningsersättning, Vaktning och projektledning/kuratering?

Sofie Stenberg

Kommentarer

 • Hej Sofie,

  Krisstödet kan sökas av juridiska personer och enskilda näringsidkare som är verksamma i Sverige och som bedriver:
  Bidraget kan också sökas av aktörer som bedriver amatörkulturell verksamhet eller nationella minoriteters kulturverksamhet om verksamheten bedöms ha nationell kulturpolitisk betydelse.

  Detta krisstöd riktar sig till verksamheter som påverkats av de restriktioner och rekommendationer som regeringen och Folkhälsomyndigheten införde i december 2021. Det är alltså ett krav att verksamheten har blivit drabbad av de restriktioner och/eller rekommendationer som rådde under perioden december 2021 till februari 2022, och i ansökan ombeds ni redogöra för hur ni blev drabbade.

  Ni kan ansöka om bidrag för er verksamhets ordinarie kostnader för perioden 1 januari till 30 juni 2022. Med ordinarie kostnader menas bland annat löner, arvoden, lokalhyra, kostnader till underleverantörer eller marknadsföring

  Ni kan däremot inte ansöka om stöd för:
  • intäktsbortfall eller utebliven vinst,
  • nya projekt eller nya satsningar,
  • för att förmedla till annan mottagare, tex kan ett företag inte söka bidrag som förmedlas till dotterbolag. Flera aktörer kan däremot gå samman i en gemensam ansökan
  Om ett par veckor lanserar Kulturrådet ett annat sökbart bidrag, "Återstartsbidraget", som är projektstöd för liknande satsningar som ni planerar. Vi kommer inom kort annonsera info om detta.

  Mvh
  Johan

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.