Kostnader och medfinansiering

Räknas tillhandahållande av kontorsplats, telefon, dator mm samt egen arbetsinsats som en kostnad i projektet? och redovisar man då också det som övrig intäkt på intäkter?

Kommentarer

 • Hej Tarja!

  Om dessa administrativa behov ingår direkt i produktionen av projektet, är det rimligt att ange som kostnader. Däremot förstår jag inte den andra meningen i frågan.
  Nikola
 • Hej igen! Det blev nog lite otydligt. Jag menade att detta då kan vara vår medfinansiering?
  Tarja
 • Giltig medfinansiering anges i riktlinjerna för respektive bidragsform. Här ett exempel: SKM_C65822030315510 (kulturradet.se)  Se under punkt 4.3
  Nikola
 • Jag har samma fundering.
  I riktlinjerna, punkt 4.3 står det att "annan finansiering kan vara egna intäkter..."
  Det står också att ideellt arbete ej godkänns som annan finansiering.

  Medfinansiering kvävs och då vi inte söker andra bidrag och projektet inte kommer generera intäkter, så är egen insats det enda som återstår.
  Egna intäkter - vad är då det? Vår verksamhet har intäkter. Kan vi alltså då skriva att vi satsar x kr i detta projekt från vårt bolags pengar.
  Ex. Om vår budget för projektet landar på 100 000 kr, så kan jag söka t ex 80 000 kr och skriva att 20 000 kr är våra egna intäkter som vi satsar i detta projekt?
  Tolkar jag det rätt? Och hur stor ska medfinansieringen vara? Räcker 20%
  Charlotte
 • Hej Charlotte,
  Som sagt så bedöms "ideellt arbete" inte som godtagbar egen/annan finansiering, dvs om ni skriver det i kalkylen att ni ämnar gå in med er egen arbetsinsats. Däremot är "egen insats" i form av pengar ok och det behöver inte specificeras noggrannare än så, ex.vis egna likvida medel etc.

  I Återstartsbidraget har vi ingen formulerad gräns/krav på hur stor medfinansieringen ska vara. Vid behov/stor översökning kan dock prioritering bli nödvändig och då kan projekt som framstår "välfinansierade" (från fler håll) vara lättare att bifalla än ett som nästan helt saknar annan finansiering. Men det finns förstås också en mängd prioriteringar som kan väga upp en sådan omständighet.
  Johan

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.