Till senaste kommentaren

Kategorierna media och museum/arkiv/kulturarv

Hej,

Hur ska man tänka då man planerar för Skapande skola projekt inom kategorierna media och museum/arkiv/kulturarv?

Kategori media: Betyder det att eleverna kan göra podcasts, tv, bloggar osv, men med professionell inom området?

Kategori museum/arkiv/kulturarv: Finns förslag på aktiviteter inom museum, arkiv och kulturarv som är giltiga att söka bidrag för?
Kulturrådet

Kommentarer

  • Hej,

    Inom kategorin media så kan det bli lättare att lägga om man tänker mer överskridande mellan konstkategorierna film/foto/media. Det som är viktigt att tänka på om ni vill anlita en professionell kulturaktör inom området media är att säkra att den professionella kulturaktörer uppfyller Skapande skola bidragets krav på professionalitet. (Vi utgår ifrån AF kultur/medias definition).

    För att ge ett konkret exempel: En bloggare eller influenser uppfyller inte per automatik Skapande skola bidragets krav även om de jobbar professionellt inom sitt område, såvida personen inte är t.ex. en författare eller skådespelare.

    När det gäller frågan om kategorin museum/arkiv/kulturarv så har flera museum förslag på projekt på sina hemsidor som är framtagna just för att uppfylla Skapande skola bidragets syften. Ni kan använda bidraget till entréer i kombination med fördjupande workshop på museet eller med museipedagog eller konstnär.
    Kulturrådet

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.