Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Kan Hembygdsrörelsen få medel från Kultursamverkansmodellen

Kan hembygdsförbund få medel ur Kultursamverkansmodellen? Den tillhör ju Civilsamhället.

Kommentarer

  • Hej Bo,

    I Kulturrådets regleringsbrev framgår att 2 000 000 kronor ska avsättas för bidrag till det civila samhällets och de professionella kulturskaparnas medverkan i arbetet med att ta fram och genomföra regionala kulturplaner. Majoriteten av de medlen har fördelats till Ideell kulturallians samt KLYS.

    I övrigt när det gäller kultursamverkansmodellen, så får regionerna dela ut statliga medel inom sju verksamhetsområden, som listas här:
    https://www.kulturradet.se/sok-bidrag/vara-bidrag/verksamhetsbidrag-till-regional-kulturverksamhet/

    Vänliga Hälsningar

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.