Till senaste kommentaren

Kan en kör som planerar konserter med professionella musiker och arvode för nyskriven musik söka?

Göteborgs Kammarkör planerar ett projekt med nyskriven musik av Henrik Strindberg där vi behöver hitta finansiering till hans kompositionsarvode såväl som arvode till professionella musiker till ett antal konserter. Kammarkören kommer vara arrangör till en del av konserterna, kan vi söka arrangörsstödet?
Paulina

Kommentarer

  • Hej,
    Kulturrådets verksamhetsbidrag till musikarrangörer går till arrangörer för att presentera en varierad, omfattande och kontinuerlig konsertverksamhet i Sverige som i huvudsak omfattar yrkesverksamma musiker inom den fria sektorn under nästkommande kalenderår. Det kan inte sökas av grupper såsom körer för egen verksamhet. Kulturrådet har i dagsläget ett bidrag för samverkan med komponister som beställaren av ett nyskrivet verk kan söka för att kunna engagera och arvodera en komponist. Samverkan med komponister - Kulturrådet (kulturradet.se)

    Kulturrådet har också ett bidrag för konsert- och samarbetsprojekt som även grupper kan söka för egen verksamhet, såsom t.ex. professionella delar i en konsertserie, se Bidrag till konsert- och samarbetsprojekt inom musikområdet (kulturradet.se)

    Vänligen kontakta handläggare på bidragssidorna för mer information.

    Seyde

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.