Till senaste kommentaren

Jag saknar Bankgiro/Postgiro-nr - kan jag få stöd ändå?

Jag är frilansmusiker med enskild firma och liksom många i mitt skrå saknar jag eget gironummer. Jag använder mig istället av redovisningstjänsten Bolageriet som bistår mig med gironummer och tar hand om stora delar av min redovisning.

När jag nu ska söka Kulturrådets krisstöd så förstår jag att gironummer är obligatoriskt? Hur påverkar det mig och mina möjligheter att erhålla ert krisstöd?
Kulturrådet

Kommentarer

 • SVAR: 
  Om du i dagsläget saknar gironummer men avser skaffa ett så har du 10 dagar på dig efter inskickad ansökan att återkomma till oss med ert nummer.

  I ansökningsblanketten skriver du i så fall Bankgironummer "0000-0000".

  Du kan inte söka för ett projekt med ett gironummer som inte är kopplat till sökande organisation, av flera skäl.

  Det är nämligen sökande organisation som är helt ansvarig för ansökningen, är juridiskt ansvarig gentemot Kulturrådet, är ansvarig för att statliga medel används riktigt och är också skyldiga att redovisa utfallet i efterhand. I vissa fall resulterar det i att sökande organisation blir återbetalningsskyldiga.

  Du kan inte ange ett gironummer i ansökan som inte är kopplat till sökande organisation. Våra krav på transparens, utredningsmöjligheter i efterhand och följbar hantering av statliga medel gör att vi behöver kunna kontrollera kopplingen mellan utbetalning och verksamhet.

  Det handlar inte endast om hur ni vanligtvis får betalt i er verksamhet (exempelvis om ni vanligtvis använder er av redovisnings- och faktureringstjänster som Bolageriet, Frilans Finans etc) utan om hur vi som myndighet ska kunna kontrollera användningen av statliga medel under hela verksamhetens förlopp.

  Att söka, ta emot, hantera och sedan redovisa ett bidrag från Kulturrådet är en lång process och pågår fram till att redovisningen är godkänd.
  Inte minst är det en direkt juridisk fråga. När medel utbetalas till ett gironummer är nämligen ägaren till det gironumret också juridisk ägare till dessa medel.

  Om gironumret inte tillhör den sökande, men vi ändå skulle utbetala medel, skulle vi därmed tilldelat statliga medel till en verksamhet som inte genomgått en beredning eller bedömningsprocess – vilket inte är tillåtet och därmed felaktigt.
  Kulturrådet

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.