Till senaste kommentaren

Inköpsstöd - användas som bokgåva till förskola?

Kan inköpsstödet användas till bokgåva till förskolor i ett läsfrämjande syfte, t ex en bok per förskola som får gå från barn till barn att ta hem och sen åter till förskolan för att där jobba med boken, prata om den mm? Vi vill från folkbibliotekets håll utveckla samarbetet med förskolorna och hitta nya sätt att arbeta läsfrämjande med dem.
Marie Johansen

Kommentarer

 • Hej Marie,
  Enligt förordningen som styr det här bidraget ska medlen användas för inköp av medier till barn och unga för att bidra till ökad tillgång till litteratur på folk- och skolbibliotek, i syfte att främja läsintresse.
  Det ni vill göra ser vi som ett uppsökande arbete: folkbibliotekets inköp av böcker till små barn för att främja läsning på förskolan och i hemmet. Det anser vi faller inom ramarna för det här bidraget, så vårt svar är ja – inköpsstödet kan användas på det sätt du beskriver. Lycka till med ert arbete!
  Med vänlig hälsning
  Nina Suatan
  Handläggare
  Filippa
 • Hej,
  Kan inköpsstödet användas som bokgåva till ett skolbibliotekt i en kommunal skola i ett läsfrämjande syfte, t ex en bok per klass eller elev där böckerna används i syfte att implemetera skolbiblioteket i undervisningen för läsfrämjande aktiviteter så som tex prata om boken och dess innehåll och samtidgt motivera eleverna att börja läsa böcker genom skolbiblioteket?
  Vi på skolan vill få  pedagogerna på skolan arbeta läsfrämjande med böckerna i sin undervisning tillsammans med eleverna genom att implemetera skolbiblioteket i sin undervisning.Och öka motivationen, stärka elevernas läslust och läsförmåga genom att läsa böker från skolans bibliotek.
  Ann-Charlotte
 • Hej!
  Inköpsstödet är just till för skolbibliotek (och folkbibliotek) för en förstärkt tillgång till medier för barn och unga. Jag är osäker på var du menar med gåva? Men bortsett från det så: Ja, medel kan gå till ett skolbibliotek. De olika sätt som medierna tillgängliggörs eleverna genom skolbiblioteket är dock inte något vi reglerar genom bidraget. Det sätt som du beskriver, att implementera skolbiblioteket i undervisningen låter bra tycker vi!
  Seyde
 • Hej Seyde,

  Tack för ditt svar. Kan jag ansöka som ansvarig för skolbiblioteket eller är det min chefpå skolan som ansöker?
  Ann-Charlotte
  Ann-Charlotte Plante
 • Hej,

  Det går utmärkt för dig att söka i rollen som ansvarig för skolbiblioteket.

  Vänligen
  Kulturrådet

  Filippa
 • Hej

  Vi söker som huvudman men folkbiblioteket tar inte del av ansökan så hela det tilldelade bidraget går till skolbiblioteken. Kan vi även tilldela öppnaförskolan och /eller förskolor del av bidraget i läsfrämjande syfte? De har ingen separat budget för inköp.
  MVH-Charlotte

  Charlotte
 • Hej Charlotte!

  Inköpsstödet ska gå till folk- och skolbiblioteken i en kommun. Kommunen kan sedan göra egna prioriteringar för hur medlen används. I er kommun förstår vi att ni har prioriterat att medlen går till skolbiblioteket och inte till folkbiblioteken. Både folk- och skolbibliotek kan använda medlen till uppsökande verksamhet, och bekosta litteratur som placeras/finns på andra platser, som förskola eller öppen förskola. Så svaret på din fråga är ja.
  Johan

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.