Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Information till kulturaktörer?

Har ni någon info om Skapande skola som är riktad till kulturaktörer, utifrån deras perspektiv?
Kulturrådet Vanliga frågor

Kommentarer

 • Vår information på hemsidan är riktad till bidragets sökande, som är huvudman för skola och förskola. Kulturaktörerna behöver känna till bidragets villkor och syfte om de vill ingå i något skapande skola projekt hos en huvudman. Den informationen finns på vår hemsida.


  Anna
 • Var i Förordning (2016:384) grundar ni ert krav på professionalitet utifrån utbildning och inte erfarenhet?
  Kulturrådets Vanliga Frågor
 • För professionella yrkesverksamma kulturaktörer tar vi utgångspunkt i Arbetsförmedlingen Kulturs definition. I korthet innebär det att kulturaktörerna antingen har en högre konstnärlig utbildning inom sitt konstområde och/eller har huvudsakligen varit yrkesverksamma inom konstområdet. Läs mer om gällande krav för respektive konstområde enligt Arbetsförmedlingen.

  Kulturrådet
 • Som kulturaktör. Vad händer om någon i en ensemble blir sjuk? Måste man ha en vikariepool med professionella utövare som står på "stand by"?
  Kulturrådets Vanliga Frågor
 • För att förekomma den här typen av problem så kan man redan i samband med överenskommelsen med huvudmannen ta med den här aspekten.

  Kulturrådet
 • Är professionalitetskravet personligt eftersom "aktör" också kan stå för en organisation?
  Kulturrådets Vanliga Frågor
 • Det är varje enskild person som genomför projekt inom Skapande skola som ska uppfylla kraven på professionalitet.

  Kulturrådet
 • Hur ska man som kulturaktör förhålla sig till att projektet inte får vara en del av skolans ordinarie pedagogiska verksamhet, men det ska ändå kunna integreras i deras egna arbete? Skolan får ju inte arbeta med saker utanför deras riktlinjer? Motverkar inte de varandra? Skolan får enbart jobba med sina riktlinjer och skapande skola får inte vara det men förväntas ändå kunna integreras?
  Kulturrådets Vanliga Frågor
 • Skapande skola bidraget ska inte ersätta det ordinarie arbetet med konst och kultur i skolan och inte heller skolans ordinarie uppdrag enligt läroplanen. Skapande skola ska vara ett komplement till skolans ordinarie arbete med konst och kultur enligt läroplanen. Genom samarbetet med de professionella kulturaktörerna och konstnärliga metoder syftar bidraget till att på sikt medverka till att stärka skolans eget arbete med konst och kultur.

  Kulturrådet
 • Tidigare har jag fått höra från er att 3-års principen gäller enskilt konstnärligt projekt, så att om vi, som teatergrupp återvänder till en skola med en helt annan föreställning med helt nya konstnärliga uttryck, andra aktörer och en annorlunda utformad workshop så går detta bra. D.v.s. 3-års principen har gällt aktörerna på plats i skolan, inte teatergruppen som står som avsändare. Stämmer detta fortsättningsvis också?
  Kulturrådets Vanliga Frågor
 • Treårsprincipen gäller att en och samma kulturaktör verksam inom ett och samma konstområde inte kan anlitas till en och samma skola mer än tre år i rad. Läs mer i vårt FQA forum om treårsprincipen.

  Kulturrådet
 • Vi arbetar med lajv som är en form av teater, performance eller scenkonst, där skillnaden mot teater är att vi medskapar och att vi saknar publik, det gör att vi fått frågor om vi kan räkna oss som scenkonst när vi inte har publik. Vad är er åsikt om det?
  Kulturrådets Vanliga Frågor
 • För att kunna delta i Skapande skola projekt måste både professionalitet och projektets innehåll uppfylla bidragets krav. Det ska framgå tydligt av kulturaktören så att huvudmannen kan avgöra att projektet och aktörerna uppfyller bidragets krav. Skapande skola bidraget syftar till att öka det egna skapandet hos barn och elever. Det finns ingen publikaspekt i bidraget.


  Kulturrådet
 • Vad innebär eget skapande? Var går gränsen, kan man till exempel ha forumteatern där eleverna får välja vad som ska hända, är de tillräckligt medskapande eller behöver de skriva en egen pjäs?
  Kulturrådets Vanliga Frågor
 • Inom bidraget betyder eget skapande i korthet att barn och elever ska ges möjlighet att få utforska och få tillgång till olika konstnärliga uttryck tillsammans med professionella kulturaktörer. Varje huvudmans planering av projekt med Skapande skola medel tas fram i samarbete med elever, skolan och huvudmannens.

  Kulturrådet
 • Vi är en fri professionell teater vars uppdrag är att producera scenkonst. Att också erbjuda pedagogiska och delaktighetsprojekt till skolan där den konstnärliga personalen är delaktig är problematiskt. En sak vi kan göra är att skapa samarbeten med andra som utför det pedagogiska i ett paket där scenkonstupplevelsen står i fokus. Hur ser ni på dessa samarbeten där de ibland inte är konstnärer men ändå kan ge en fördjupning.
  Kulturrådets Vanliga Frågor
 • För att få bekosta projekt med Skapande skola medel så kan man tänka på två tumregler:

  1. ALLA aktörer ska uppfylla bidragets krav på professionalitet och
  2. fokus och syftet med projektet ska alltid ligga på barns och elevers eget skapande och möjligheten att fördjupa sig i en konstform.

  Kulturrådet

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.