Information inför ansökan 2024

Hur påverkar Kulturrådets minskade budget fördelningen av utvecklingsbidraget till regionerna 2024?
Kulturrådet

Kommentarer

  • Mot bakgrund av minskad budget för utvecklingsbidrag under 2024 så kommer vi prioritera pågående projekt.
    Kulturrådet
  • Går det att söka för nya utvecklingsprojekt?
    Kulturrådet
  • Ja, vi tar emot ansökningar för nya utvecklingsprojekt.
    Kulturrådet
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.