Till senaste kommentaren

Hur ska vi göra med outnyttjade medel?

Efter ett läsår med corona och många förändringar och inställda
projekt ser jag nu att vi kommer att få ganska mycket pengar över. Hur gör jag nu?


Kulturrådet Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

  • I onlinetjänsten för redovisningen som i år är öppen mellan den 2-30 september sammanställer du text och budget för de projekt som genomförts. Vi har under läsåret gått ut med information om att ställa om projekt eller att vid inställda projekt kan ni betala ut arvode enligt avtal till kulturaktörerna. Är det fortfarande medel över, exempelvis blir det ofta resekostnader och materialkostnader kvar vid inställda projekt även om ni betalat till aktörerna, ska dessa kvarvarande betalas tillbaka till Kulturrådet. Kommentera varför det finns outnyttjade medel i redovisningen.
     
    Ni behöver inte invänta besked från handläggare om att redovisningen är granskad och godkänd utan ni kan betala in summan direkt till Kulturrådet. Glöm inte att ange diarienummer (KUR 20xx/xxxx). Kulturrådets bankgiro är 5052-3950 och organisationsnummer är 202100-1280.

    https://www.kulturradet.se/sok-bidrag/vara-bidrag/skapande-skola/sa-redovisar-du/
    Kulturrådet

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.