Till senaste kommentaren

Hur ska vi göra för att planera hur mycket bidrag vi ska söka?


Ska vi söka bidrag för ett specifikt belopp?
Ska vi i ansökan söka ett visst belopp eller blir det överflödigt eftersom det ändå bygger på fördelningsmodellen?
Kulturrådet

Kommentarer

 • Ni behöver fortfarande ansöka om ett visst belopp. Det ansökta beloppet ska baseras på er översiktliga plan för Skapande skola och på en ambitionsnivå som är realistisk för er att genomföra .
  Kulturrådet
 • Vad är ett realistiskt belopp att söka?

  Ni ska utgå ifrån det som är realistiskt för er och planera och genomföra utifrån de ambitioner och förutsättningar som ni har i just er verksamhet. Det beloppet som ni ansöker om ska grunda sig på er planering av Skapande skola projekten och utifrån det ska ni göra en uppskattning för vad projekten kan kosta.
  Kulturrådet
 • Ska vi räkna utifrån en viss summa per elev när vi planerar och söker bidrag?

  Planera utifrån de projekt som ni vill genomföra och vad de kostar. Det viktiga för Kulturrådet är att det ansökta beloppet ska vara realistiskt i förhållande till de planerade projekt som ni vill genomföra och en uppskattning kring vad de kostar.
  Kulturrådet
 • Den nya fördelningsmodellen handlar om Kulturrådets  arbetsmetod i beredningsprocess som ett mer  tidseffektivt och rättssäkert verktyg i vårt arbete med fördelningen av bidrag till de sökande skolhuvudmännen. Kulturrådet eftersträvar alltså en så rättvis och likvärdig fördelning av en begränsad mängd bidragsmedel.  Hur medlen efter fördelningen används är mellan huvudman och kulturaktör. Vad kostnaderna är för ett projekt och ersättningen till kulturaktörerna styr inte fördelning av bidraget. Kulturrådet förutsätter däremot att skolhuvudmännen följer de lagar och avtal som finns och att de betalar skäliga arvoden utifrån exempelvis KLYS rekommendationer.
  Kulturrådet
 • Finns det något minimi- eller maxbelopp som ett projekt kan beviljas?

  Vi har inget minimi- eller maxbelopp för vad ett enskilt projekt kan kosta och vi fördelar inte heller medel utifrån ett enskilt projekt utan vi utgår ifrån skolhuvudmannens samlade ansökan. Kostnaden för de enskilda projektens är alltid en förhandling mellan kulturaktör och huvudman som Kulturrådet inte har insyn i. Om en huvudman av någon anledningen endast vill planera för ett projekt så ska man i ansökan uppskatta vad projektet kostar och i så fall ansöka om det beloppet
  Kulturrådet
 • Vi har inget minimi- eller maxbelopp för vad ett enskilt projekt kan kosta och vi fördelar inte heller medel utifrån ett enskilt projekt utan vi utgår ifrån skolhuvudmannens samlade ansökan. Kostnaden för de enskilda projektens är alltid en förhandling mellan kulturaktör och huvudman som Kulturrådet inte har insyn i.  Om en huvudman av någon anledningen endast vill planera för ett projekt så ska man i ansökan uppskatta vad projektet kostar och i så fall ansöka om det beloppet.
  Kulturrådet

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.