Till senaste kommentaren

Hur ska elever ges möjlighet till delaktighet i ett Skapande skola-projekt?

Hur ska elever ges möjlighet till delaktighetunder själva  genomförandet? Projektets innehåll är ju redan beskrivet i ansökan och svårt att påverka vid själva genomförandet.
Kulturrådet Vanliga Frågor Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer


  • Skolan har ett demokratiskt uppdrag och eleverna ska ges möjlighet att vara delaktiga i hela processen, inför, under och efter ett Skapande skola-projekt. Alla Skapande skola-projekt ska ha fokus på elevers eget skapande vilket i genomförandet ger en delaktighet. Beroende på ålder och förutsättningar ska elever ges möjlighet att delta även i planering och uppföljning. Delaktighet kan därför se ut på väldigt många olika sätt.

    En annan faktor är huvudmannens och kommunens organisation som gör att det demokratiska uppdraget uppfylls på olika sätt. Elevernas delaktighet ska beskrivas i ansökan och det är huvudmannens ansvar att ha en plan för detta arbete.
    Eliana

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.