Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Hur fylla i ekonomiskt utfall på redovisningsblanketten m.m

Hur ska man fylla i det ekonomiska utfallet? Är det det totala resultatet som ska fyllas i eller de kostnader som det beviljade verksamhetsbidraget använts till? Vilken period gäller det? Enbart resultatet för 2020 kan bli missvisande eftersom utgifter har betalats under 2021 med hjälp av verksamhetsbidraget som kom  i dec-20
Frågor om internationella och nationella samarbeten - gäller det under hela 2020 eller tiden efter att bidraget kommit?

Kommentarer

  • Hej,

    Redovisningen av verksamhetsbidraget ska spegla utfallet av ert verksamhetsår, det vill säga, intäkter, kostnader och resultat efter avskrivningar men före finansiella poster i ert årsbokslut/er årsredovisning. Om kostnader som avser stödperioden periodiserats till ett senare år, behöver ni redogöra för detta i blankettens fritextrutor.

    Mvh
    Kulturrådet
    (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.