Till senaste kommentaren

Högkvalitativ kultur definition

Hej! Jag undrar hur exakt ni definerar ”verk av hög kvalitet” för bidragen till fri scenkonst projektbidrag? Finns det några särskilda standarder som ni använder?
Mvh David
David

Kommentarer

  • Hej David,

    Våra referensgrupper har i uppdrag att göra en skönsmässig bedömning av ansökningarna avseende den konstnärliga kvaliteten. Bedömningen bygger på ledamöternas egen uppfattning om vad som utgör konstnärlig kvalitet och det finns inte några tydliga ramar för hur en sådan bedömning ska göras. I denna del av bedömningen finns ett mycket stort utrymme för en egen, uppskattande bedömning av ansökan, dess sammanhang och potential. Till grund för denna bedömning ligger beskrivning i ansökningarna av konstnärlig vision/idé, arbetsprover och projektbeskrivningar, cv med mera. I prop. 1996/97:3 skrev dåvarande regeringen: ”Kvalitet, särskilt konstnärlig kvalitet, är inget statiskt. Konstnärlig förnyelse bygger ofta på att nyskapande konstnärer bryter mot rådande kvalitetsuppfattningar.” (s 29, prop, 1996/97:3). Graden av förnyelse, graden av fördjupning, hantverksskicklighet och publiktilltal är några av de parametrar som ingår i konstnärlig kvalitet.
    Kulturrådet

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.