Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Frågor och svar från webbinarium för inköpsstöd till folk- och skolbibliotek, fredagen den 12 mars

Kan man använda inköpsstödet till folk- och skolbibliotek för licens för Bibblix, Ugglo/Polyglutt eller andra digitala lästjänster ?

Kommentarer

 • Ja, e-tjänster som innebär att man tillhandahåller medier åt kommunens medborgare (och inom förskola/skola) kan man använda stödet till.

  Medier som ni köper in till er kommun för stödet ska vara medier för barn och unga eller medier för vuxna om barns och ungas läsintresse.

  Med medier avses i den förordning som styr stödet: böcker, tidningar, tidskrifter, AV-medier, databaser, licenser och liknande produkter som ett bibliotek införskaffar huvudsakligen i syfte att tillhandahålla sina besökare. Med medieanslag avses anslag för inköp av medier (SFS 2018:66, 7§).

  Vänligen
  Alan
 • Jag funderar lite på hur fördelningen ser ut. Vi upplever att vi har stort behov men att bidraget är baserat på folkmängd. Finns det fler faktorer än folkmängd? 
 • Andelen barn och unga i åldern 0-18 år är den främsta fördelningsgrunden när vi fördelar stödet. Vi tittar också på den läsfrämjande verksamhet som beskrivs och den samverkan som finns mellan folk- och skolbibliotek. Kommuner med få barn kan dock aldrig få ett mindre bidrag än 30 000 kr.

  Vänligen
  Alan
 • Vi har en samlad budget för alla skolor och en samordnare. Om folkbiblioteket inte tänker söka i år kan skolbiblioteket söka själva ett år och sen samarbeta igen? 
 • I praktiken blir detta mycket svårt, eftersom det anslag ni i så fall söker med (skolbibliotekens samlade budget) sannolikt skulle vara mycket lägre jämfört med året innan (då folkbiblioteken var med). Och en förutsättning för att få stödet är att anslaget inte sänks från ett år till ett annat. Detta är dock ett av de problem vi identifierat i vårt uppföljningsarbete och ser över för framtiden.

  Vänligen
  Alan
 • Svårt att få information om budget från fristående skolor som inte alltid har en budget utan köper in efter behov under året. Hur gör vi då?
 • För att kunna ingå i ansökan behöver skolor (fristående så väl som kommunala) kunna redovisa sitt medieanslag, delta/vara behjälplig i ansökningsförfarandet och beskriva hur de arbetar läsfrämjande.

  Vänligen
  Alan
 • När ska inköpsstödet som vi fick för 2020 redovisas?
 • Det ska redovisas senast 7 april. Datumet hittar du i beslutsmeddelandet som skickades ut i slutet av november. Blanketten finns i Onlinetjänsten, på ärendet för inköpsstödet 2020. Behöver du hjälp med att komma åt ett konto i Onlinetjänsten, har tekniska problem eller liknande, kontakta: support@kulturradet.se.

  Vänligen
  Alan
 • Hej!

  Beslut om stöd ges ca 10 veckor efter ansökningstiden gått ut. Ser ni att det blir några förseningar i år som det blev 2020?
 • Hej,

  Förra året var många tvungna att ställa om sina verksamheter just i mars och april på grund av pandemin, dessutom var många sjuka och det var ont om personal på flera håll. Detta gjorde att vi tog beslutet om att förlänga både redovisnings- och ansökningsperioden. I år planerar vi inte att förlänga dessa perioder, utan de datum som ligger är de som gäller.

  Vänligen
  Alan
 • Hej,

  När du pratar om kontaktpersoner på skola respektive bibliotek har du/ni någon synpunkt på vilken nivå det bör ligga på? 
 • Hej,

  Kontaktpersonen bör vara en person som har, eller får mandat att företräda övriga skolbibliotek eller folkbibliotek i kommunen. Om det finns en skolbibliotekssamordnare så är hen en given kontaktperson för skolbiblioteken.

  Vänligen
  Alan
 • Hej,

  Skickas det ut på mail när redovisningen ska in eller gör vi det via hemsidan.
 • Hej,

  Du hittar redovisningsblanketten om du loggar in på ärendet i onlinetjänsten. Datumet för sista redovisningsdag står i beslutet för bidraget, som mejlades ut i november. För 2021 är det 7 april som gäller.

  Vänligen
  Alan
 • Hej,

  Hur man ska tänka när det är inköpsstopp i kommunen och medieanslag på både folk- och skolbibliotek inte får användas - inte fullt ut i alla fall!
 • Hej,

  Ett köpstopp inom en kommun innebär en neddragning av budgeten, vilket redovisas i utfallet. Detta kan innebära att en del av inköpsstödet behöver betalas tillbaka (proportionellt i relation till neddragningen). Det kan också innebära att kommunen får stå över ett år med ansökan om inköpsstöd. Från året efter kan en ny ansökan skickas in, och då är det en ny, lägre nivå som gäller (ny budget ska minst motsvara föregående års budget).

  Vänligen
  Alan
 • Hej,

  Kan man söka bidrag bara för sin skola eller gäller det enbart hela kommunen?
 • Nej det kan man inte, endast en samlad ansökan för hela kommunen gäller.

  Vänligen
  Alan
 • Är det samma förfarande när det gäller friskolor?
 • Ja, det är samma förfarande för friskolor: friskolor har rätt ingå in den gemensamma ansökan för en kommun. De ska då uppge sitt medieanslag och utfall (för ansökan och redovisning) och beskriva sitt läsfrämjande arbete för den som samordnar ansökan i kommunen. Stödet gäller dock befintliga bibliotek som har ett medieanslag.

  Vänligen
  Alan

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.