Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Varför kan man inte längre söka för förskolan?

Jag undrar varför förskolan inte längre kan ansöka om pengar för skapande skola? Det är lika viktigt att förskolans barn kommer i kontakt med olika kulturaktörer och estetiska uttryckssätt.
Frida

Kommentarer

 • Tack för din fråga. Orsaken till att ta bort förskolan som målgrupp ligger helt enkelt och krasst i att man måste prioritera mest behövande åldersgrupper för att medlen ska räcka till. Kulturdepartementet tar avstamp för beslutet i forskning som visar på att ju högre upp i skolålder en kommer desto mindre kultur erbjuds. Detta bekräftas också av den erfarenhet vi har genom Skapande skola. 2019 tog departementet beslut om att återgå till målgruppen som Skapande skola omfattade innan 2016 års beslut om att införa förskolan.
  Målgruppen för Skapande skola bidraget har växt sedan starten 2008. I starten ingick endast högstadiet som målgrupp för bidraget och därefter har fler årskurser inkluderas successivt men ramen för bidraget har inte höjts i motsvarande grad. Bidraget riskerades att urholkas redan när förskolan skulle in 2016 med ytterligare en halv miljon fler barn som ska nås. Skapande skola bidraget har begränsade medel och för att det ska kunna räcka till för kvalitativa insatser så är prioriteringar nödvändiga.
  Huvudmän för förskolan har endast kunnat söka Skapande skola medel i två år (2017-2019) så förhoppningsvis kan man återgå till den grund för arbetet med kultur på förskolan som man hade innan. Förskolorna ska ju också själva ha en egen budget till kultur kopplat till förskolans läroplan, precis som skolorna. Där handlar det också om hur man gör prioriteringar både i kommunen och på förskolan. Man behöver alltså se över hur det kommunala kulturstödet ser ut, och kanske genom kultursekreterare eller motsvarande person i kommunen se över strukturerna för vilka subventioner som finns via län och kommun.

  En annan väg att tänka är att många kulturaktörer söker t. ex projektstöd eller verksamhetsstöd för uppsökande arbete på förskolor och man kan på den vägen få kultur till förskolorna.
  Hoppas att du fick en tydligare förklaring för bakgrunden till regeringsbeslutet.
  Med vänlig hälsning

  Renate
  Kulturrådet

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.