Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

För vad kan man söka bidraget Stärkta bibliotek?

För vilka insatser och kostnader kan man söka bidraget Stärkta bibliotek?
Kulturrådet

Kommentarer

 • Bidrag kan sökas för att stärka en kommuns folkbiblioteksverksamhet vad gäller verksamhetsområden och målgrupper som pekas ut i bibliotekslagen.

  Önskvärt är att satsningen har effekt på lång sikt för att biblioteksverksamheten i kommunen fortsatt ska komma fler till del.

  Satsningen kan gälla utveckling av nya metoder eller förstärkning av befintlig verksamhet.

  Bidrag kan sökas för olika kostnader i samband med satsningens genomförande såsom personalkostnader, arvoden, resor, kompetensutveckling, ökad samverkan lokalt, marknadsföring etcetera.

  Läs mer om bidraget​​​
  Kulturrådet

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.