Till senaste kommentaren

Definiera "verksamhetens ordinarie kostnader"?

I vårens krisstöd kan man söka för "verksamhetens ordinarie kostnader".
Hur definieras/avgränsas dessa?
Johan

Kommentarer

 • Kostnaderna ska avse planerad och befintlig verksamhet som ryms inom den verksamhet som aktören i vanliga fall bedriver. Bidraget kan inte användas till nya investeringar eller för att utöka aktörens verksamhet. Det är upp till sökanden att visa att de kostnader som anges är knutna till den ordinarie verksamheten.
  Johan
 • Följdfråga till ovan. Och det gäller under hela perioden (jan-juni), dvs även planerade kostnader för mars-juni som avser befintlig verksamhet, som tex löner för tillfällig personal och venuehyra under mars-juni? (och som inte avser att utöka verksamhet utan bedriva samma verksamhet som ett normalt år)

  Harriet
 • Hej Harriet,

  Ursäkta sent svar pga högt söktryck i vår support senaste dagarna.

  Ja, jag skulle säga att du tolkat rätt. Planerad verksamhet kan ju för vissa verksamheter innebära en del inhyrd personal och tillfälliga hyreskostnader etc.

  Mvh
  Johan

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.