Till senaste kommentaren

Datum för redovisning av inköpsstödet för folk- och skolbibliotek

Jag ser på er webb när jag loggar in att datumet för att senast redovisa är 21/3 medan datumen för att göra en ny ansökan är 21/3-18/4. Tidigare år har datumet för redovisningen varit drygt en vecka före senaste ansökningsdatum. Detta har varit bra eftersom allt underlag som ska samlas in från olika håll har kunnat samlas kring ungefär samma datum för både redovisningen och den nya ansökan. När redovisningsdatumet ligger så pass mycket tidigare gör det arbetet med att samla in underlaget mycket stressigt. Det är ett enormt jobb att få alla berörda skolledare att rapportera in sitt underlag. Kommer ni hålla den här datumplaneringen?
Lisa Andersson

Kommentarer

 • Hej Lisa!

  Vi är precis på gång med att meddela en nyhet för det här stödet, till alla kontaktpersoner för ansökningarna för inköpsstödet 2022. Från och med i år, 2023, kommer vi inte längre att bedöma det ekonomiska utfallet i redovisningen. Datumen för redovisning och ansökan ligger fast, men du behöver inte samla in siffror för det ekonomiska utfallet från skolledarna. Vi lägger nyhetsnotisen även här:

  Viktig nyhet om Inköpsstödet till folk- och skolbibliotek
  Från och med 2023 kommer vi inte bedöma ekonomiskt utfall i redovisningar för inköpsstödet till folk- och skolbibliotek. Det betyder att siffror för utfall inte längre behöver sammanställas i kommunen och uppges i redovisningen. Sökande riskerar inte längre att bli återbetalningsskyldiga om utfallet är lägre än det totala medieanslag som uppgivits i ansökan.
  Rutan för utfall finns dock kvar i årets redovisningsblankett. Tills en ny blankett är på plats 2024, ber vi er att lägga en skattad siffra för det totala utfallet när ni redovisar stödet för 2022.
  Reglerna för medieanslaget ligger kvar som tidigare: kommunens sammanlagda medieanslag, som uppges i ansökan, får inte vara lägre än under föregående år. Den summa som avser medier för barn och unga får inte heller minska.

  Läs mer här:
  https://www.kulturradet.se/sok-bidrag/inkopsstod-till-folk--och-skolbibliotek/
  Sista redovisningsdag för bidraget har från och med i år lagts ett par veckor tidigare än förut, 21/3 2023, för att ge oss handläggare lite luft mellan sista redovisningsdag och sista ansökningsdag för bidraget 2023. Ansökningsperiod för 2023: 21/3 – 18/4.

  Har du frågor?
  Kontakta handläggarna för stödet:
  Nina Suatan Anna Hällgren
  nina.suatan@kulturradet.se anna.hallgren@kulturradet.se

  Läs mer om bidraget på Kulturrådets webbplats:
  https://www.kulturradet.se/sok-bidrag/inkopsstod-till-folk--och-skolbibliotek/

  Mvh
  Johan

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.