Bokgåvor till förskolan

Hej!
Jag jobbar som barnbibliotekarie. Förvaltningschefen i den här kommunen här tycker att jag ska beställa dessa bokgåvor till respektive förskola. Men är det ens möjligt för mig att göra det? Eller måste varje förskola göra det på egen hand? Vad jag förstår så är det via Läromedia böckerna ska beställas. Jag har ju inte något inlogg dit i nuläget. Men jag antar att det skulle vara möjligt om jag fick ta del av varje skolas? Jag bara undrar hur det är tänkt egentligen? Barnbibliotekarien i kommunen kanske inte ska vara inblandad alls?

Kommentarer

 • Hej Erika,

  LäroMedia kommer skicka inloggning för beställningar för varje förskola (både kommunala och fristående) och det är en förbestämd lista som förskolorna kan välja böcker ifrån. Inloggningarna kommer mailas ut under februari månad.

  Vänliga Hälsningar
  Melinda
  Alan
 • Kommer broschyren Bokgåvor till förskolan även att finnas som pdf här på er hemsida så att vi som bibliotek kan ta del av den? Eller kan den skickas till oss?
  Inger
 • Hej Inger.

  Bokgåvor till förskolan finns upplagd på kulturrådets hemsida så alla kan ta del av informationen.
  http://www.kulturradet.se/sv/Bokgavor-till-forskolan-/

  Vänliga hälsningar
  Melinda
 • Hej,
  kan man kontakta Läromedia om man vill veta vilka kontaktpersoner som fått mail på förskolorna i kommunen?

  Med vänlig hälsning Inger T
  Inger T
 • Hej,
  Man kan alltid kontakta Läromedia och fråga, men jag skulle inte tro att de ger information om kontaktpersoner för andra förskolor.

  Vänliga hälsningar
  Alan
 • Hej*Jag har fått frågan om öppna förskolorna också skulle anmälts in till er för att få ta del av böckerna?
  Vi har bara uppgett förskolor, fristående och kommunala. Ingen pedagogisk omsorg eller öppna förskolor har anmälts in. Har vi hanterat det felaktigt?
  Ewa-Britt
 • Hej Ewa-Britt,
  Tack för din fråga.
  Bokgåvor till förskolan omfattar kommunala och fristående förskolor det omfattar inte pedagogisk verksamhet och öppna förskolor.
  Ni har hanterat det korrekt.
  Vänliga Hälsningar
  Melinda
 • Hej!
  Jag har fått återkoppling från flera förskolor om ett antal punkter som de önskar att jag tar upp:
  - de tycker att utbudet är förhållandesvis begränsat och att de har svårt att handla upp sina belopp. De ställer sig också frågande till de böcker som valts ut som tydligt är för skolåldern och inte för förskolebarn. Vad händer med de pengar som blir över?
  - undantas (kommunala och/eller fristående) dagbarnvårdare från detta? De har inte fått någon inloggning och deras chef var osäker på om de räknas in som förskola. De är ju inte att räkna som Öppen förskola heller.
  - utbudet för barn med funktionsvariation är mycket begränsat och upplevs som exkluderande av personal på specialförskolorna. De behöver böcker som är sinnesbaserade (taktila, lukt, ljud osv) och det finns inte. De har i stort sett ingen möjlighet att köpa in ur det utbud som nu föreligger.

  Carin
 • Hej Carin,
  Tack för dina frågor och återkopplingar.
  Merparten av böckerna i urvalet är i kategorierna 0-3 år samt 3-5 år, utöver dessa valde urvalsgruppen att även inkludera böcker i kategorin 6-9 år, dessa böcker lämpar sig t.ex. bra för högläsning för de äldre barnen. Vi är medvetna om att urvalet inte är heltäckande beträffande språk, genrer eller tvärfrågor. Uppdraget som Kulturrådet fick, gick ut på att på mycket kort tid förstärka utbudet av litteratur på Sveriges samtliga förskolor. Grundtanken är alltså inte att ge ett totalbestånd utan detta ska snarare ses som en förstärkning till de läs- och litteraturfrämjande insatser som redan görs på förskolorna runt om i landet.
  Om det blir medel över för en viss förskola så kommer dessa att återföras till ett centralt konto inom respektive kommun. Kommunen kommer sedan att kunna nyttja detta för att köpa in litteratur ur samma sortiment centralt.

  I uppdraget framgick att satsningen endast gäller förskolor (kommunala såväl som fristående), pedagogisk verksamhet är alltså inte inkluderat, men i vissa fall har kommuner bett om att få omfördela sitt bidrag så att pedagogisk omsorg även innefattas och då har vi tillåtit det.
  Vänliga hälsningar
  Melinda

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.