Till senaste kommentaren

Bidrag till särskilda läsfrämjande satsningar inom skolbiblioteken

Hej
Jag tillhör en grupp av skolbibliotekarier som hör till en skolbibliotekscentral som håller på att byggas upp. Vi har sett att det på skolorna ofta saknas klassuppsättningar som innehåller titlar på fler språk än bara svenska. Vi undrar om vi som skolbibliotekscentral, på egen hand kan söka bidrag till en särskild satsning med olika paket med titlar som finns på flera språk eller om vi måste vända oss till Folkbiblioteket i vår kommun och be dem att inkludera en sådan bidragsansökan i den ansökan om kulturrådsbidrag som de brukar göra årligen.

Jag har försökt att läsa mig till vad som gäller, men är osäker på hur jag ska tolka reglerna. Jag jobbade som skolbibliotekarie mellan 2006-2016 i en annan kommun och på den tiden vet jag att vi skolbibliotekarier nästan varje år tillsammans gjorde en ansökan om bidrag till läsfrämjande insatser på områden där vi såg att vi behövde göra särskilda insatser. Men efter att ha jobbat som vanlig folkbiblioteksbibliotekarie i flera år, utan ansvar för bidragssökande, är jag osäker på om man fortfarande kan det eller ej.
Kia (Uppdaterad )

Kommentarer

 • Hej Kia,
  En kommun gör en samlad ansökan för folk- och skolbiblioteket, det gäller även friskolors skolbibliotek. Du behöver ta kontakt med den som samordnar ansökan för kommunen.

  Inköpsstödet öppnar 21 mars och stänger 18 april 2023. Här finns all information kring bidraget.

  Vid frågor kan du gärna kontakta Anna Hällgren eller Nina Suatan som handlägger inköpsstödet till folk- och skolbibliotek.

  Vänligen,
  Anna
  Anna

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.