Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Avtal och Skapande skola

Vad gäller kring avtal, Är det enbart skriftliga avtal som gäller eller även avtal via mejl/muntligt?

Kommentarer


  • Följ de avtalsregler som finns i din kommun eller
    organisation. Huvudmannen är ansvarig för att avtalen följs.
  • Skulle ni kunna ta fram en kontraktsmall, gärna med kryssrutor för att se att aktören uppfyller professionalitetskraven, som de huvudmän som vill kan använda sig av?

  • Vi kan tyvärr inte göra detta på statlig nivå utifrån det kommunala självstyret. Kontrakt och avtal ansvarar huvudmännen själva för.

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.