Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Återstartsbidrag, aktieutdelning

Hej! Ni skriver att återstartsbidraget inte får användas till aktieutdelning. Om man har en vinst sen tidigare inom ett bolag som är planerad att tas ut som aktieutdelning under 2022 för att man har valt att hålla nere sina löner inom sitt tvåpersonersbolag för att man aldrig riktigt vet hur verksamheten ska gå från år till år, menar ni då att man inte har rätt att söka om återstartsbidrag fast själva bidraget självklart inte är tänkt att tas ut som vinst, det ska gå till att kunna utveckla olika digitala sätt att nå ut med innehållet för vår verksamhet? Tack på förhand för svar! / MVH Martin
Martin

Kommentarer

 • Hej Martin

  Projektet för vilket Återstartsbidraget söks har en egen ekonomi. Projektet ska senare redovisas till KUR och vi ska kunna se vad projektmedlen använts till.

  Pengar som blir över i projektet ska betalas tillbaka MEN det går bra att verksamheten i övrigt går med vinst. Vi ser i redovisningen på projektets ekonomi och inte på hela verksamhetens ekonomi. Blir det ett överskott i projektet så kan vi komma att kräva tillbaks det överskjutande beloppet.

  I våra villkor står: ’eventuella outnyttjade medel ska betalas tillbaka till Kulturrådet’. I villkoren för krisstödet skrev vi till att bidragtstagaren blir återbetalningsskyldig om bidraget helt eller delvis nyttjats för utebliven vinst eller vidareförmedlats eller att det gjorts en värdeöverföring av den typen som åsyftas i 17 kap. Aktiebolagslagen (2005:55) och i 12 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, under det räkenskapsår för vilket bolaget mottagit bidrag för,

  I riktlinjerna under 4.4 står det att bidrag inte kan vidareförmedlas och att det inte kan användas till aktieutdelning, oskäligt höjda löner, priser eller stipendier med mera.


  Johan

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.