Återstarsbidrag

Kan nyttjande av egen teknisk utrustning eller annan egna inventarier räknas som medfinansiering?

Kommentarer

  • Svar nej - för att kunna erhålla bidrag från Kulturrådet krävs att verksamheten har annan finansiering. Annan finansiering kan till exempel vara egna intäkter, kommunalt eller regionalt stöd, stöd från den privata sektorn eller ett annat statligt stöd. Tidigare erhållet krisstöd från Kulturrådet får inte uppges som annan finansiering. Vidare ska Kulturrådet beakta annan statlig finansiering som den sökande har fått till sin verksamhet så att dubbelfinansiering med statliga medel inte sker - Ideellt arbete godtas som regel inte som annan finansiering.

    vänligast,
    Erik
    Kulturrådet

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.