Till senaste kommentaren

Kan jag anmäla intresse för att bli ledamot i en arbets- eller referensgrupp?

Hej!

Jag är intresserad av att bli ledamot i en arbets- eller referensgrupp. Kan jag anmäla mitt intresse?

Kulturrådet

Kommentarer

 • Ja, Kulturrådet har en gång om året en öppen intresseanmälan för att bli ledamot i arbets- och referensgrupper. Vi annonserar på vår webbplats och i sociala medier när det blir dags. Hittills har perioden legat under sensommaren/tidig höst. De som är aktuella för uppdrag kommer sedan att kontaktas av Kulturrådet under hösten.

  Ledamöterna väljs av Kulturrådets styrelse för en period på två år. En ledamot kan väljas om för en period och totalt ha sitt uppdrag under fyra år.

  Uppdraget som ledamot ser olika ut beroende på konstområde och är inte att betrakta som ett heltidsarbete. Antalet ledamöter i de olika grupperna varierar mellan fem och nio personer.

  Grupperna som bedömer ansökningar inom scenkonst, musik, bild och form och nationella minoriteter beräknas ha två till fyra möten per år, i princip alltid heldagar. Ledamöterna bedömer mellan 50 – 400 ansökningar per år. I uppgiften ingår att läsa ansökningar samt att titta på föreställningar inom scenkonstområdet och att lyssna på ljudprov inom musikutgivning.

  Arbetet inom grupperna för litteratur och kulturtidskrifter sker genom att läsa och bedöma titlar, totalt ca 400-700 per år. Titlarna delas mellan gruppernas ledamöter. Grupperna har möten ca fyra till sju gånger per år. I första hand innebär uppdraget omfattande läsning och personerna i gruppen behöver avsätta tid för detta.

  Formen för arvodena varierar mellan grupperna. Grundprincipen är att ledamöterna inom scenkonst, musik, bild och form och nationella minoriteter får ett årsarvode på mellan 6 000 och 20 000 kronor. Nivåerna varierar på grund av att antalet ansökningsomgångar och antalet ansökningar att bedöma varierar. Ledamöterna får också ett arvode per möte på 2 000 kronor per heldag. Arbetsgrupperna som bedömer efterhandsstödet till litteratur får ett arvode på 500 kronor per läst titel.

  Har du mer frågor kan du skicka din fråga till intresseanmalan@kulturradet.se

  Kulturrådet
  (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.