Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Är ersättning för produktion/medverkansersättning samma som utställningsersättning?

Verk som jag har gjort och som arrangören har bekostat produktionen av, men som jag äger, har visats i en utställning. Före utställningen kom arrangören och jag överens om att jag skulle få ersättning enligt MU-avtalet. När utställningsersättningen betalades ut såg jag att arrangören hade dragit av pengarna som jag fått tidigare till produktion. Är detta korrekt?

Kommentarer

 • Nej. Ersättning för produktion och arbete inför utställningar (medverkansersättning) är inte samma sak som utställningsersättning. Om en arrangör tillämpar MU-avtalet kan utställningsersättning inte omvandlas till att, till exempel, täcka betalning för upphovspersonens arbete eller andra omkostnader. Arrangören får därmed inte dra av sitt bidrag till produktion från utställningsersättningen (se § 1 i avtalet).
  Anna
 • Hej,
  Jag undrar hur jag ska beräkna medverkansersättningen till de konstnärer som ställer ut hos oss (tillhör kategori 4).

  Bästa hälsningar från Karin

 • Hej Karin!

  Enligt MU-avtalet ska avtal tecknas om vilka ersättningar som ingår för en upphovspersons medverkan i utställningssammanhang, däribland medverkansersättning.

  Medverkansersättning är ersättning för kostnader som uppstår i samband med utställningen, till exempel kostnader för frakt, försäkring, resor, med mera. Ersättningen kan också innefatta upphovspersonens arbete med produktion, katalog, hängning/montering, möten, etc.

  Det finns inte några fastställda tariffer för medverkansersättning. Upphovsperson och arrangör måste här komma överens om vad som är en skälig ersättning. En möjlighet är att tillämpa de avtalstecknande konstnärs-/branschorganisationernas riktlinjer för timarvoden för konstnärer, formgivare, fotografer och tecknare (se 3 § i avtalet).

  När du tecknar avtal med upphovspersonen, använd gärna den avtalsmall som tagits fram av avtalstecknande organisationer.

  Mallen samt vidare information om MU-avtalet finner du på vår webb, se Avtal för konstnärers ersättningar (MU-avtal).

  Hoppas detta svar är till hjälp för dig!
  Annars är du välkommen att höra av dig igen.

  Vänligen,

 • Toppen - tack för hjälpen!

  /Karin

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.