Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Angivna sökta medel för fleråriga projekt

När ansökan avser ett flerårigt projekt, ska hela projektkostnaden och tänkt summa att ansöka redovisas, eller enbart för första året?

Kommentarer

  • Hej!

    Både ansökningsblankett och redovisningsblankett lämnas för var och ett av projektets år.

    I blanketterna ska den ekonomiska planen (för ansökan) eller det ekonomiska utfallet (för redovisning) avse ett projektår. När ni skickar in en ansökan om ett flerårigt projekt kan ni, om ni vill, bifoga en översikt av projektets samtliga år, men i blanketten avser budgeten (inklusive ansökt belopp) ett projektår.
    Kulturrådet
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.