Till senaste kommentaren

Aktivitet genomförs innan bidraget betalas ut

Det är januari och jag kommer snart att söka Skapande skola-bidraget för nästa år, 2024/25.
En lärare på vår skola önskar genomföra en aktivitet redan på den här vårterminen.
Vi vet att aktiviteten täcks av bidraget.
Kan jag inkludera den aktiviteten i ansökan, och genomföra den även innan bidraget betalas ut?
Stefano Tani

Kommentarer

  • Hej!
    Skapande skola insatser ska följa bidragsperioden, som följer skolans läsår. Nu är vi inne i läsåret 2023/2024 (fram till läsårets slut i juni 2024) och om man ser att man har medel kvar inom ramen för bidragsåret 23/24 och man vill genomföra en ny aktivitet som inte angetts i ansökan så ska man kontakta oss på Kulturrådet för en projektändringsförfrågan.

    Ansökningsomgången jan-feb 2024 för Skapande skola bidrag gäller för insatser läsåret 2024/2025 och ska inte blandas ihop med pågående läsårs Skapande skola projekt.
    Seyde

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.