Låg förekomst av campylobacter hos Kronfågel trots ”högsäsong”

Branschens mål är att mindre än tio procent av de svenska kycklingflockarna ska vara smittade med campylobakter. I de flesta andra europeiska länderna ligger nivåerna på 30 till 90 procent.

Kronfågel har väldigt låga nivåer av campylobakter i alla löpande mätningar som görs av oss och myndigheterna, även i år då siffrorna genomgående ligger lägre än föregående år och långt under målet om max tio procent. Januari till juli i år låg Kronfågel på i snitt 1,7 procent.

Förekomsten av campylobakter går alltid upp i augusti vilket är helt naturligt - augusti är ”högsäsong” för campylobakter då det är varmt och fuktigt. Även för augusti ligger Kronfågel på under tio procent vilket är lågt för perioden och lägre än förra året.

För mer specifika branschsiffror får vi be att hänvisa till branschorganisationen Svensk Fågel: https://svenskfagel.se/nyheter/god-och-saker-kyckling-tips-gallande-campylobacter/

vänligen,

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.