Visste du att Kronfågels produkter klimatcertifieras?

Den oberoende organisationen the Carbon Trust har gjort heltäckande beräkningar av koldioxidavtrycket hos de flesta av Kronfågels produkter som nu certifieras. Analysernas resultat går i linje med en annan ny analys från det statliga forskningsinstitutet RISE. Den visar att svensk kyckling har minskat sitt klimatavtryck med en femtedel på drygt tio år. Jämfört med tidigare beräkningar gjorda på samma sätt för andra köttslag så innebär det att kyckling har betydligt mindre klimatpåverkan än många andra proteinkällor som rött kött. Den största klimatutmaningen utgörs av sojan i kycklingfodret.

2021 skrev Kronfågel under Science Based Targets-initiativet. Det innebär bland annat att bolaget åtar sig att följa Parisavtalet avseende koldioxidutsläpp. Som ett första steg har Kronfågel låtit en extern organisationen, the Carbon Trust, göra en heltäckande beräkning av koldioxidavtrycket för nästan alla bolagets produkter, 70 stycken.

Koldioxid-data har mätts och följts upp regelbundet och omfattar hela kedjan; från skogsavverkningen som sker för att odla sojan i kycklingarnas foder, till paketering, transport till butikerna och tillagning av kycklingen. Resultaten är nu certifierade av the Carbon Trust och blir avgörande för Kronfågels fortsatta klimatarbete.
– Nu vet vi hur klimatavtrycket i vår värdekedja ser ut på detaljnivå och var vi ska fokusera våra åtgärder. Vi har också kommit långt med de hållbarhetsmål som vi tidigare har satt upp. Bland annat vad gäller transporter där vi nu börjar närma oss hundra procent fossilfrihet i Sverige, säger Ida Ljungkvist, hållbarhetschef på Kronfågels ägarbolag Scandi Standard.

Hela pressemeddelandet finns här.
Anna

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.