Till senaste kommentaren

Hur är det med er djurhållning och vad ni gjort för åtgärder?

Varför tar inte Kronfågel och ser till att alla deras kycklingar hanteras på detta sätt? Och var ligger det slakteri som de K-märkta kycklingarna forslas till?
Inte i Katrineholm hoppas jag.
Annika

Kommentarer

 • Hej Annika!
  Tack för din fråga. Nästan all hantering för vår ekologiska kyckling sker för hand. Det går inte att hantera så många kycklingar för hand i Katrineholm.
  Förstår inte vad du menar med K-märkta? :-)
  Vårt slakteri för Bosarps ligger i Skåne.
  vänligen
  Anna
 • Jag menade förstås kravmärkta. Tydligen finns det bara ett slakteri i Sverige som hanterar slakt på det sätt som Kravmärkt kräver. Dvs för att kunna märka sitt kött med kravmärkt, ekologiskt eller ej, så kan man inte skicka djur till vanliga slakterier. Den typ av slakterier som inte borde vara de vanligaste i den bästa av världar men som i dag alltså dominerar.

  Brister vid 85 % av djurskyddskontroller på Kronfågels slakteri
  https://djurensratt.se/nyheter/brister-vid-85-av-djurskyddskontroller-pa-kronfagels-slakteri


  Kronfågel fortsatt sämst - djurskyddsbristerna ökar
  https://via.tt.se/pressmeddelande/3381225/kronfagel-fortsatt-samst-djurskyddsbristerna-okar?publisherId=1416101&lang=sv

  Misär på Kronfågels kläckeri i Skåne: kycklingar kläms ihjäl och äter på varandra:
  https://via.tt.se/pressmeddelande/3396958/misar-pa-kronfagels-klackeri-i-skane-kycklingar-klams-ihjal-och-ater-pa-varandra?publisherId=3236673&lang=sv


  Polisen utreder Kronfågel-gård för djurplågeri
  https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/zEAmm1/polisen-utreder-kronfagel-gard-for-djurplageri
  Annika
 • p.s Its goes on and on…
  men ingen förändring i synen på djurhanterimg skönjas:

  ”Sveriges största kycklingslakteri ligger i Katrineholm, och ägs av Kronfågel AB. En ny kartläggning visar att slakteriet under 2022 haft stora djurskyddsbrister med att kycklingar som kommer in till slakterietklämts i transportburarna och en extremt hög dödlighet i djurtransporter till slakteriet.”

  Kronfågel fortsätter skålla kycklingar levande – trots hot om böter!
  https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Kz1EGy/kronfagel-fortsatter-skalla-kycklingar-levande-trots-hot-om-boter


  Annika
 • Ja det blir hemskare och hemskar ju mer man sätter sig in i hur det verkligen ser ut i den här branschen:

  Kronfågel i blåsväder igen – kycklingar äter på varandra
  https://www.food-supply.se/article/view/1069104/kronfagel_i_blasvader_igen_kycklingar_ater_pa_varandra
  Annika
 • Hej Annika!
  Tack för att du hör av dig och för att du bryr dig, det gör vi också. Ingen tjänar på att djuren inte mår väl.

  Kronfågel är en stor livsmedelsproducent och med det följer ett stort ansvar. Att ständigt arbeta förebyggande, genomföra kontroller och agera på eventuella avvikelser som sker är grundläggande i vår verksamhet. Kontroller är någonting som vi välkomnar eftersom de hjälper oss att bli ännu bättre.

  Nedan har jag lagt upp dina media länkar på nytt och under dem finns svar.


  LÄNK FRÅN MEDIA
  ”Sveriges största kycklingslakteri ligger i Katrineholm, och ägs av Kronfågel AB. En ny kartläggning visar att slakteriet under 2022 haft stora djurskyddsbrister med att kycklingar som kommer in till slakterietklämts i transportburarna och en extremt hög dödlighet i djurtransporter till slakteriet.”

  Brister vid 85 % av djurskyddskontroller på Kronfågels slakteri
  https://djurensratt.se/nyheter/brister-vid-85-av-djurskyddskontroller-pa-kronfagels-slakteri

  Kronfågel fortsatt sämst - djurskyddsbristerna ökar
  https://via.tt.se/pressmeddelande/3381225/kronfagel-fortsatt-samst-djurskyddsbristerna-okar?publisherId=1416101&lang=sv

  SVAR: om åtgärder i vårt slakteri utanför Katrineholm
  I Aftonbladets artikel refererar de till ett antal olika kontrollrapporter det senaste året från vår anläggning i Valla. I princip alla de anmärkningar som lyfts fram i Aftonbladets artikel har åtgärdats omgående efter att vi uppmärksammats på dessa.


  LÄNK FRÅN MEDIA
  ”Sveriges största kycklingslakteri ligger i Katrineholm, och ägs av Kronfågel AB. En ny kartläggning visar att slakteriet under 2022 haft stora djurskyddsbrister med att kycklingar som kommer in till slakterietklämts i transportburarna och en extremt hög dödlighet i djurtransporter till slakteriet.”

  Kronfågel fortsätter skålla kycklingar levande – trots hot om böter!
  https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Kz1EGy/kronfagel-fortsatter-skalla-kycklingar-levande-trots-hot-om-boter

  SVAR vad gäller Aftonbladets rapportering om ostuckna fåglar

  Vi har fått beskedet att Förvaltningsrätten avslår länsstyrelsens ansökan om utdömande av vite för så kallade ostuckna fåglar. Förvaltningsrätten ger således inte Länsstyrelsen rätt i sak. Vi passar även på att informera om att Länsstyrelsen tidigare har skickat följande rättelse till Aftonbladet med anledning av tidningens rapportering: ”Hej,I artikeln finns en rubrik som anger ”25 rapporter om djurplågeri”. Länsstyrelsen har INTE fått in 25 rapporter om djurplågeri. I ärendet som vi handlägger kring ostuckna fåglar har det inte konstaterats djurplågeri eller lidande. De rapporter som länsstyrelsen fått in och som Aftonbladet troligtvis hänvisar till är informationer från Livsmedelsverket gällande ostuckna fåglar. I dessa rapporter nämns inte att djuren varit utsatta för lidande eller djurplågeri.”
  Djuromsorg och Livsmedelssäkerhet har dock alltid högsta prio i vår verksamet.


  LÄNK FRÅN MEDIA
  Polisen utreder Kronfågel-gård för djurplågeri
  https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/zEAmm1/polisen-utreder-kronfagel-gard-for-djurplageri

  SVAR vad gäller gård
  Bilder som Aftonbladet publicerat är verkligen inga trevliga bilder eftersom det är bilder på sjuka eller avlidna djur. Vi förstår att de väcker känslor. Uppfödaren hade varit i kontakt med veterinär om den aktuella flocken.
  Och såhär ska det inte se ut och i normala fall gör det inte det. Dödlighet och sjukdom kan förekomma naturligt i en kycklingflock och då blir de sjuka djuren utsorterade. Våra uppfödare är anslutna till Svensk Fågels Djuromsorgsprogram och följs upp och mäts löpande på flera djurskyddsparametrar framtagna av experter på Sveriges lantbruksuniversitet och svenska myndigheter. Alla flockar hos svenska gårdar kontrolleras av Livsmedelsverkets officiella veterinär utöver de oberoende kontroller som sker på gårdarna av ett ackrediterat kontrollorgan och Länsstyrelsen. Dessutom bistår vi på Kronfågel med löpande rådgivning och veterinärstöd för våra uppfödare under hela året.
  Och än en gång vill vi poängtera att vi tar arbetet med djuromsorg på största allvar genom hela värdekedjan och arbetar hårt varje dag tillsammans med våra kompetenta och erfarna uppfödare för att våra fåglar ska ha det bra. Så här ska det inte se ut.


  LÄNK FRÅN MEDIA
  Misär på Kronfågels kläckeri i Skåne: kycklingar kläms ihjäl och äter på varandra:
  https://via.tt.se/pressmeddelande/3396958/misar-pa-kronfagels-klackeri-i-skane-kycklingar-klams-ihjal-och-ater-pa-varandra?publisherId=3236673&lang=sv


  Kronfågel i blåsväder igen – kycklingar äter på varandra
  https://www.food-supply.se/article/view/1069104/kronfagel_i_blasvader_igen_kycklingar_ater_pa_varandra

  SVAR: Med anledning av inslaget i TV4-Nyheterna om hanteringar av kycklingar hos Kronfågels dotterbolag SweHatch

  Vi är mycket illa berörda av situationen och tar den på stort allvar. Vi vill understryka att 99,6 % av kycklingarna som föds i kläckeriet hos SweHatch är friska, men oavsett detta känns det givetvis inte bra att se kycklingar som mår dåligt. I Sverige har vi en av de strängaste djurskyddslagarna i hela Europa och det är en självklarhet att vi och SweHatch ska följa de lagar och regler som finns för djurvälfärd. Vi har strikta rutiner som säger att kycklingar som är skadade ska avlivas direkt utan väntetid. I det här fallet är det dock tydligt att någonting har brustit i SweHatch rutiner för så här ska det inte se ut. Vi är för närvarande i dialog med SweHatch för att tillsammans förbättra våra rutiner och kvalitetsprogram ytterligare.

  Åtgärder
  1. SweHatch ser också över utbildnings- och introduktionsprogram för nyanställda för att säkerställa att all personal följer deras rutiner och även vet hur man ska agera vid eventuella avvikelser, som till exempel vid ett driftstopp.

  2. SweHatch har tagit kontakt med Länsstyrelsen för att informera om den aktuella händelsen. Genom att aktivt engagera oss med Länsstyrelsen strävar SweHatch efter att säkerställa att deras metoder och processer alltid är i linje med de riktlinjer och uppdrag som myndigheten har satt upp för att garantera optimal djurvälfärd.

  3. Kronfågel och SweHatch är fast beslutna att tillsammans med interna och externa experter lära oss av varje situation och ständigt sträva efter att höja våra standarder för att nå vår nollvision om inga skadade eller sjuka djur.

  Jag hoppas detta var svar på dina funderingar och frågor.
  vänligen,

  Anna
 • Hej jag har läst nu också om hur elektrifierat vattenbad går till för att kycklingarna får innan de dödas:
  https://disa.slu.se/?page_id=9569

  I denna studie eller rapport finns det en meny längst upp så man kan se hur man gör med kor, får, gris etc. Och jag blir så illa berörd över dessa stackars djurs liv och död att jag nog kommer bli vegetarian på heltid. Jag äter inte kött så av något slag så ofta eftersom det finns jättebra alternativ men efter att 25-öringen börjar trilla ned vad det gäller massproduktionen av levande väsen som vi äter och sedan hur de avrättas, först med el som i bästa fall ska göra att de inte känner smärta om det görs på rätt sätt vilket verkar både svårt och osäkert om det verkligen appliceras rätt och ger den effekt det är meningen det ska ha enligt rapporten. Dessutom, hur trevligt skulle det var att få så kraftig elstöt innan dödsstöten knappast något vi själva skulle vilja gå igenom.

  Problemet är dels massproduktionen och med det masslakten.
  Vi lever för långt ifrån detta, och därför tänker vi inte på när vi tar ett paket i butikshyllan med kyckling eller kött vad som föregått för slags djuplågeri, för det är det ju hur man än vrider och vänder på det - annars vore väl produktionen inte lönsam.

  Nej jag kommer aldrig köpa sådan där massproducerad fågel, fisk eller köttprodukter igen. Antagligen inte Bosarp heller.
  Annika
 • Hej Annika!
  För din info har vi INTE elektrifierad bedövning i Valla, Katrineholm utan en gas med förhöjd koldioxid som gör att kycklingen blir medvetslös och hjärtat har slutat slå när den ska stickas i halsen. Vi har haft detta sen runt år 2000 då vi anser att det är en bra metod att bedöva på. Vi är troligen de enda i Sverige som använder den här metoden för bedövning.

  vänligen,
  Anna
 • Kommer aldrig mer köpa Kronfågels kyckling efter inslaget i Tv. Beklagar?? Trodde ni hade bra uppfödning.L
  Lill Hurtig
 • Hej Lill!
  Tack för ditt meddelande, tyvärr vet jag inte vilken inslag du refererar till i TV. Dock är djurhållning och livsmedelssäkerhet högsta prio i vår verksamhet. Ingen tjänar på att våra djur skulle må dåligt.
  vänligen,
  Anna

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.