Hur skyddar jag mig mot brand hos Kirunabostäder?

För att skydda oss mot brand måste entréer, trapphus, vinds- och källargångar hållas fria från föremål. Det gäller allt till exempel cyklar, barnvagnar, rullstolar, rullatorer, blomkrukor, kartonger, leksaker och skräp.

Föremål i trapphuset kan försvåra utrymning och hindra räddingstjänstens angreppsväg. Slangen kan trassla in sig i en cykel och rökdykare kan snubbla på en barnvagn. Föremål i trapphus är en brandrisk i sig. Utan något att elda, kan det inte uppstå bränder.

Testa brandvarnaren
Testa din brandvarnare i lägenheten med jämna mellanrum. Du testar den genom att trycka in testknappen. Hör du en larmsignal fungerar den. Om den inte larmar, gör du en felanmälan så fixar vi ett nytt batteri eller en ny brandvarnare till dig.

Läs mer om brandsäkerhet.
Kirunabostäder support

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.