Leverans enligt e-plikt från Västra Götalandsregionen

Hej! Vår arkivchef har uppmärksammat oss om att vi borde leverera digitalt informationsmaterial mm till KB. Vår uppfattning är att vi i stort sett inte gör detta idag. Västra Götalandsregionen är en stor organisation och det är svårt att överblicka helheten. Min egen kunskap kring området är ringa när det gäller våra eventuella leveranser och innan jag startar en stor intern undersökning undrar jag dels om och vad vi ska leverera och ifall vi redan gör detta alls eller delvis.
Niclas Samsioe
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.