Varför ska företag betala?

Det kostar ju inget när andra slänger.

Kommentarer

  • Hej,
    Tack för din fråga!

    Det är viktigt att alla som använder sortergårdarna betalar. Hushållen betalar via avfallstaxan där kostnader för hushållsavfall och grovsopor ingår. Men i företagens avfallstaxor ingår inte sortergårdsverksamhet. De kan välja om de vill vända sig till privata avfallsentreprenörer eller till oss. Våra avgifter för verksamhetsavfall motsvarar de utgifter som uppstår när vi tar hand om verksamhetsavfall på ett miljöriktigt sätt. Vi får betala för att behandla de flesta sorters avfall. Företag ska betala via det nya betalsystemet, enskilda firmor och företag/verksamheter med andra fordon än lätta lastbilar ska betala via sortergårdskort.

    Med vänliga hälsningar

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Frågan blir synlig för andra besökare men aldrig ditt efternamn eller e-postadress.