Till senaste kommentaren

Kan jag byta sopfacket med tidningar till plast?

vi har inga tidningar eller reklamblad och använder knappt kärlet för tidningar. Går det att byta ut det mot pappersförpackningar eller plast? Och kostar det i så fall?

Kommentarer

 • Hej!


  Nej, låt facken vara som de var när du fick kärlen.


  Indelningen följer ett system som gör att sopbilen kan hålla de olika avfallen separerade under transporten, för att sedan kunna tas omhand av olika anläggningar. Var och en inriktad på ett viss sorts avfall. Se hur sopbilen är indelad på bilden nedan.

  Sopbilen har 4 utrymmen
  Sopbil 1 tar emot avfallet från kärl 1. Mat- och restavfall hålls åtskilda i var sitt utrymme, likaså färgat glas och tidningar/returpapper. Sopbil 2 tar emot avfallet från kärl 2. Plast-, pappers-, transparenta glas- och metallförpackningar har var sitt utrymme i sopbilen.

  Ändrar du placeringen av facken i sopkärlen hamnar avfallet fel i sopbilen och skickas till fel återvinningsanläggning.


  Bilden visar hur sopbilen är uppbyggd.


  Med vänliga hälsningar

  Lena

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Frågan blir synlig för andra besökare men aldrig ditt efternamn eller e-postadress.