Till senaste kommentaren

Måste jag sortera mitt avfall?

Jag undrar var detta står i lagen.

Kommentarer

  • I "Föreskrifter för avfallshantering - Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner" anges hur avfall ska sorteras. Föreskrifterna beslutas av kommunfullmäktige med stöd av miljöbalken.

    Som konsument är du skyldig att sortera avfallet enligt kommunens lokala avfallsföreskrifter. Du är dessutom, enligt avfallsförordningen (som har stöd i miljöbalken), skyldig att sortera
    ut förpackningar, returpapper, elavfall, batterier och grovsopor och lämna till ett insamlingssystem.

    Om du saknar möjlighet att lämna exempelvis förpackningar och tidningar vid din fastighet ska du lämna detta avfall vid en återvinningsstation.

    Föreskrifter för avfallshantering - Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner​​​

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Frågan blir synlig för andra besökare men aldrig ditt efternamn eller e-postadress.