Till senaste kommentaren

Finns det lagkrav på att alla måste ha sopabonnemang?

Skulle vara intressant att veta.

Kommentarer

 • Tack för frågan!

  Svar ja men undantag finns om du har särskilda skäl (se nedan).

  Enligt miljöbalkens bestämmelser är alla fastighetsinnehavare skyldiga att lämna sitt hushållsavfall till sin kommun för borttransport och behandling. I Habo, Jönköping och Mullsjö kommuner har ansvaret att hantera avfallet överlåtits till oss, det kommunala bolaget June Avfall & Miljö. Detta innebär att du som fastighetsinnehavare måste ha ett avfallsabonnemang hos oss. Även om du sorterar ut förpackningar och matavfall,uppstår alltid en viss del restavfall till exempel sanitetsprodukter, avfall från städning, papper och plast som inte går att återvinna. Restavfallet måste på något sätt omhändertas och därför krävs att du har ett avfallsabonnemang.

  Du kan ansöka om befrielse
  Du kan ansöka om befrielse från skyldigheten att överlämna ditthushållsavfall hos miljö- och hälsoskyddskontoret, i din hemkommun, om det finns särskilda skäl. Befrielsen gäller endast den rörliga avgiften. Grundavgiften, den fasta avgiften, har du kvar.

  Dispensmöjligheterna regleras i ”Föreskrifter för avfallshantering – Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner”. I 37§ kan du läsa om den aktuella frågan.

  Föreskrifter för avfallshantering – Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner

  Vänliga hälsningar från

  Lena

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Frågan blir synlig för andra besökare men aldrig ditt efternamn eller e-postadress.