Till senaste kommentaren

Kan jag ändra om i kärlet om jag har lite tidningar?

Hej!
Vi får och med det slänger väldigt lite tidningar, så jag undrar om vi får plocka bort sorteringsinsatsen för tidningar i vårt sopkärl och på så vis få plats med lite mer restavfall?
Vi forsätter givetvis att sortera tidningar och slänger vid sortergård.
mvh, Hannes
Hannes

Kommentarer

 • Hej!

  Nej, låt facken vara som de var när du fick kärlen.

  Indelningen följer ett system som gör att sopbilen kan hålla de olika avfallen separerade under transporten, för att sedan kunna tas omhand av olika anläggningar. Var och en inriktad på ett viss sorts avfall. Se hur sopbilen är indelad på bilden nedan.

  Sopbilen har 4 utrymmen
  Sopbil 1 tar emot avfallet från kärl 1. Mat- och restavfall hålls åtskilda i var sitt utrymme, likaså färgat glas och tidningar/returpapper. Sopbil 2 tar emot avfallet från kärl 2. Plast-, pappers-, transparenta glas- och metallförpackningar har var sitt utrymme i sopbilen.

  Ändrar du placeringen av facken i sopkärlen hamnar avfallet fel i sopbilen och skickas till fel återvinningsanläggning.

  Bilden visar hur sopbilen är uppbyggd.


  Är du i behov av mer plats till restavfall så kan du beställa ett extra kärl bara för restavfall. Priserna för 2023 är 190 l 950 kr/år och för 370 l 2190kr/år. Det extra restavfallskärlet töms samtidigt som kärl 1, var 14:de dag. Vill du beställa det så ringer du oss 036-17 19 00 alt mailar info@juneavfall.se, glöm inte att uppge din adress.

  Ha en bra dag!

  Ann-Sofie
 • Hej Ann-Sofie, tack för ditt svar!
  Jag vill inte flytta om indelningen, utan helt enkelt bara ta bort den för tidningar, det borde väl inte göra att det blandas fel i bilen?
  Hannes
 • Hej!

  Nej du kan inte ta bort något fack.

  Bilarna är anpassade för att tömma avfall enligt de fyra facken. Har du då restavfall där tidningar och restavfall ska vara så förstörs hela lasten i bilen eftersom ditt restavfall hamnar i facket för tidningar i bilen.
  Ann-Sofie
 • Okej, tack för ditt svar!
  Med vänlig hälsning, Hannes
  Hannes

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Frågan blir synlig för andra besökare men aldrig ditt efternamn eller e-postadress.