Till senaste kommentaren

Vad gäller kring reproduktion hos katter?

Jag upplever att det fortfarande råder stor förvirring bland vanliga kattägare kring de nya reglerna från 2020 kring att förebygga oplanerad/oönskad/överdriven reproduktion. Dessa tre frågor hittar jag inget svar på:

1) Är det skillnad på att släppa ut en okastrerad hona och okastrerad hane, på så sätt att hanen kan släppas ut utan man bryter mot föreskrifterna? En hane får ju inte ungar själv, såsom en hona får. Det är ju honan som bär på ungarna och på så sätt kan orsaka "oönskad avkomma".

2) Är det tillåtet att släppa ut sin okastrerade honkatt om man som kattägare önskar att hon blir gravid, samt tänker ta hand om kattungarna enligt de regler som finns? Dvs att djuret inte skulle behöva vara kastrerat om ägaren önskar en graviditet?

3) Är det tillåtet att ta en kull kattungar med "okänd fader", t.ex. om min okastrerade hona smiter ut och råkar bli betäckt. Det går rykten om att gentest på båda föräldrarna krävs för att få ta en kull kattungar och att det är förbjudet med "fader okänd".

Och snälla ge riktiga svar nu (där ni inte bara upprepar det som redan står på er hemsida) så att vi vanliga kattägare kan förstå vad som faktiskt gäller!


Kommentarer

 • Hej Christina!

  Här kommer svar på dina frågor från vår djurvälfärdsenhet.
  1. Skillnader mellan att släppa ut en hankatt eller en honkatt är självklara. Det handlar som du själv skriver om konsekvenserna. Konsekvensen blir avkommorna, vilket honkatts ägaren har att hantera. Det är alltså honkatts hållaren som ska besluta om hur avkomma ska hanteras. Om en okastrerad hankatt har fri tillgång till utevistelse så har ägaren till hankatten samma ansvar som ägaren till en honkatt att säkerställa att katten är lämplig att användas i avel enligt våra föreskrifter.
  2. Svar ja. Självklart tillåtet om man tar hand om kattungarna (rådet att kastrera katter ges om man behöver förhindra fortplantning, inte om man vill ha, och sköta, avkommor).
  3. Det finns inget sådant förbud, eller uttryckligt krav på genetiska tester generellt. Tänk dock att en länsstyrelse kan ställa olika krav som behövs för att säkerställa ett gott djurskydd i enskilda fall. Dock inget generellt krav alltså.


  Våra texter på vår webbplats är granskade och innehåller säkrad information.


  Sara Kundtjänst
  (Uppdaterad )
 • Tack så mycket för svaret! 😀 Det var ytterst klargörande!

  Jag vill gärna ställa en följdfråga: Vad gör jordbruksverket för att denna information ska nå Sveriges kattägare?

  Just nu är det rådande budskapet som når ut att "alla katter som vistas ute måste kastreras" och jag har sett det spridas av såväl av djurrättsorganisationer som försäkringsbolag och veterinärer. Ni som myndighet bör väl säkerställa att korrekt information når befolkningen?

  Vänliga hälsningar / C
 • Hej,

  Vi försöker givetvis att nå ut med information för att få så bra effekt som möjligt av regelverket. Vi använder olika kanaler för att nå ut med budskapet för att nå så många som möjligt.
  Vi har däremot svårt att säkerställa att alla tar till sig av vårt budskap men informationen finns på vår webbplats och är alltså på så vis tillgänglig för alla.
  Lasse Kundtjänst
  (Uppdaterad )
 • Hur kan ni svara ja på fråga 2 när det står följande i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hundar och katter;

  6 KAP. AVEL
  Grundläggande förutsättningar för att avla med hundar och katter
  1 § För att hundar och katter ska få användas i avel ska följande krav vara uppfyllda:
  1. Föräldradjuren ska ha lämpliga anatomiska, fysiologiska och beteende- mässiga egenskaper och dessa egenskaper får inte riskera att påverka negativt varken föräldradjurens eller avkommornas hälsa och välfärd.
  2. Föräldradjuren ska vara i god fysisk och psykisk hälsa inför parningen.

  Släpper man ut en hona för att den ska bli dräktig har du ingen aning om vem hanen är.
  Åsa
 • Hej Åsa!

  Det är alltid djurägaren som är ansvarig för att hans eller hennes djurhållning följer lagstiftningen.

  I och med den nu gällande föreskriften så har vi skärpt våra regler och kräver att djurägaren ska ha tillräcklig kompetens samt att djurägaren förebygger en osund, oplanerad, oönskad och överdriven fortplantning. Detta gäller oavsett om djurägaren har en hon– eller hankatt.

  Eftersom det går att leva upp till detta på olika sätt så bedömde vi att lagstiftningen bör tillåta olika alternativ så länge det är tydligt vilket ansvar djurägaren har.

  Vi har dock hjälpt djurägaren genom att i det allmänna rådet tydligt peka på att katter som rör sig fritt utomhus bör vara kastrerade, steriliserade eller på annat sätt förhindrade från att kunna föröka sig okontrollerat.

  Svaret kommer från djurvälfärdsenheten.
  Anna Kundtjänst

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.