Lagkrav att kastrera katt ?

Hej,
Har sett på vissa nyhetssidor att det kommer en ny lag? den 15/6 2020 som säger att katter som går ute i det fria måste vara kastrerade. Verkar råda en oklarhet om det MÅSTE vara kastrerade eller BÖR vara det? Kan ni förtydliga ovan?
Daniel

Kommentarer

 • Hej Daniel!

  Tack för att du kontaktar oss.
  Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt; (L 102) Allmänna råd till 6 kap. 2 §
  Katter som rör sig fritt utomhus bör vara kastrerade, steriliserade eller på annat sätt förhindrade från att kunna föröka sig okontrollerat.

  Kastrering eller sterilisering är exempel på hur man kan följa regeln. I ett allmänt råd till denna bestämmelse har vi gett exempel på lämpliga åtgärder för att nå målet, och där är kastrering/sterilisering exempel på lösning. Det kan till exempel finnas andra sätt att förebygga parningar av katter, såsom preventivmedel till honkatter eller hålla honkatter inomhus under vissa perioder, anordna lämpliga inhägnade rastgårdar.
  Maria Kundtjänst
  (Uppdaterad )
 • Hur ställer sig Jordbruksverket till att Djurskyddet Sverige i ett pressmeddelande framställer saken som att den nya föreskriften innebär ett absolut krav på kastrering? Rubriken är "Äntligen krav på kastrerade utekatter!". Den är alltså medvetet vilseledande.


  Camilla
 • Hej Camilla!

  Det som står i den nya hund och katt föreskriften är:
  6 kap. 2 § Djurhållaren ska vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att förebygga oplanerad, oönskad eller överdriven reproduktion av de djur som han eller hon ansvarar för.

  I de allmänna råden till denna paragraf står:
  Katter som rör sig fritt utomhus bör vara kastrerade, steriliserade eller på annat sätt förhindrade från att kunna föröka sig okontrollerat.
  Frida Kundtjänst
  (Uppdaterad )
 • Det där vet jag redan och det var inte det jag frågade om.


  Camilla
 • Hej Camilla!

  Reglerna ställer tuffare krav på djurhållarens ansvar att se till att djuren inte förökar sig oplanerat. Många katter är idag hemlösa i Sverige. Våra krav harmoniserar med den nya djurskyddslagens intentioner (krav på kompetens för att hålla djur + förbud att överge djur).

  Detta i huvudsak för att på sikt få ner populationen av katter som är förvildade, övergivna eller på annat sätt saknar skötsel och vård av en människa.

  Det här svaret kommer från djurvälfärdsenheten.  Sara Kundtjänst
  (Uppdaterad )
 • Hej,, jag passar på att ställa följdfråga. Så om man som kattägare önskar att katten som går ute blir gravid och vill ta hand om kattungarna så är det ok? Dvs fjuret behöver inte vara kastrerat om ägaren önskar en graviditet? Med ordalydelsen "bör" uppfattar jag det som är det i och för sig inte innebär ex straffansvar om man inte har tillsett att katten inte ska kunna bli gravid? Tack på förhand.
  Lina
 • Hej Lina!

  Tack för din fråga. Jag återkommer till dig när jag har ett svar.
  Frida Kundtjänst
 • Varför svarar ni inte på frågan? I lagtexter, allmänna råd o liknande är ju BÖR = SKALL. "Katter som rör sig fritt utomhus bör (=SKALL) vara kastrerade, steriliserade eller på annat sätt förhindrade från att kunna föröka sig okontrollerat.
  Monica
 • Hej Monica!

  Nej, kastrering eller sterilisering är exempel på hur man kan följa regeln!

  I ett allmänt råd till denna bestämmelse har vi gett exempel på lämpliga åtgärder för att nå målet, och där är kastrering/sterilisering exempel på lösning.

  I ett allmänt råd får myndigheter endast uttrycka sig med ”bör” och aldrig ”ska” och på detta sätt ges djurhållaren en vägledning. Detta indikerar praktiskt att en djurhållare som väljer att följa det allmänna rådet har denne uppfyllt kravet. Rådet är inte bindande och uttrycker då att det kan finnas andra lösningar som djurhållaren kan välja och som han eller hon anser är likvärdiga. Det kan till exempel finnas andra sätt att förebygga parningar av katter, såsom preventivmedel till honkatter eller hålla honkatter inomhus under vissa perioder, anordna lämpliga inhägnade rastgårdar (där djur hålls i godkända dock rymningssäkra utrymmen).

  Det här svaret kommer från djurvälfärdsenheten.

  Sara Kundtjänst
  (Uppdaterad )
 • Jag förstår rent ärligt inte vad ni menar? Bör är för mig inte en regel utan ett råd..  
  Nu är min hankatt kastrerad men vad skulle hänt om han inte var det?
  Malin
 • Den här nya lagen är ju ingen ändring överhuvudtaget för ingen kommer ju att kolla katterna som springer ute är kastrerade. Kattägarna som har utekatter skiter i vilket eftersom det inte kan bli någon påföljd så lagen är meningslös. Jag pratade med min kommun o dom bryr sig inte om det springer katter i min trägård har jag inga rättigheter att göra något.
  Paul
 • Hej!

  Det är länsstyrelsen som har tillsynen över att djurskyddslagarna efterföljs. Straff för brott mot djurskyddsregler beslutas av domstolar, vi vet naturligtvis inte hur en helt ny regel kommer att bedömas i domstolar.
  Maria Kundtjänst
  (Uppdaterad )
 • Svar till alla:
  Ingen på Jordbruksverket vågar svara på den ställda frågan! Jordbruksverket skrev 3 juni (ovan) "Detta i huvudsak för att på sikt få ner populationen av katter som är förvildade, övergivna eller på annat sätt saknar skötsel och vård av en människa."
  Hur då? Pauls kommun (ovan) bryr sig inte. Endast de redan ansvariga kattägarna känner en större press. De andra bryr sig inte.
  På frågan om jag får lov att kastrera kringdrivande katter utan känd ägare och utan ID-märkning o registrering svarade Jordbruksverket ungefär att "Nej, de flesta katter har en ägare och du gör dig skyldig till åverkan på enskilds egendom"!
  Jag skulle välkomna en polisanmälan om "åverkan", men jag har bara fått "Tack för att du gör något åt alla dessa vildkatter".

  Monica
 • Svaren jag läst innebär att allt är som innan För ingen kan kolla och ingen bryr sig om katterna är kastrerade eller får piller och man vet inte vems katt det är för det finns inget krav på registrering. Att det sätter press på kattägarna är bara strunt för det blir ingen påföljd om man inget gör. Dom ända som bryr sig är ägarna till innekatter för som villaägare är man utlämnad katterna ränner runt och jag får inget göra.
  Paul
 • Hej!

  Vi har svarat på vad som står i den nya föreskriften, vart tillsynsansvaret ligger (länsstyrelsen) och vem som utfärdar eventuellt straff.

  Härmed stänger vi den här tråden för fler inlägg.
  Maria Kundtjänst
  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.