Hur registrerar jag min häst?

Du registrerar din häst i två steg, båda i e-tjänsten Registrera anläggning (Anmälan djurhållning).

Registrera anläggning
Till att börja med behöver du registrera själva anläggningen, det vill säga platsen där du har dina hästar.

Detta gör du genom att:
  • Logga in i e-tjänsten Registrera anläggning (Anmälan djurhållning).
  • Välj Skapa ny anläggning (om du inte sedan tidigare har ett produktionsplatsnummer för platsen, se under punktlistan hur du gör då). 
  • Fyll i uppgifterna som efterfrågas och avsluta med att granska och skicka in.
Observera att om du sedan tidigare har ett produktionsplatsnummer/PPN/SE-nummer (heter numera registreringsnummer) ska du inte skapa en ny plats utan istället komplettera uppgifterna vi redan har om din plats. Detta gör du genom att välja alternativet Se/Ändra mina anläggningar inne i e-tjänsten och därefter lägga till arten Häst.

Registrera häst
Efter det att du har registrerat din anläggning och anmält att du ska hålla häst på den behöver du också registrera de hästindivider du håller där. Uppgifterna om hästen ska registreras om den är på din anläggning i 30 dagar eller mer.

Tänk på att om du har skrivit att anläggningen ska gälla från ett datum framåt i tiden kommer du inte kunna lägga till hästindividerna med en gång. Det är först när det datumet infaller som det går att lägga till hästindivider på anläggningen.

Du registrerar din häst genom att återigen logga in i e-tjänsten Registrera anläggning.
  • Du kommer nu att se ett nytt alternativ i det gröna fältet långt upp på sidan - Hantera hästindivider. Klicka på det.
  • Välj den anläggning det gäller.
  • Klicka på Lägg till hästindivid.
  • Fyll i UELN-nummer för den häst det gäller och därefter Lägg till.
  • Om du har flera hästar kan du sedan lägga till dem genom att klicka på Lägg till hästindivid igen.
Därefter dags att granska och skicka in dina ändringar.

Om fliken Hantera hästindivider saknas
Om du inte ser fliken Hantera hästindivider beror det på att något i din registrering av anläggning behöver hanteras manuellt av Jordbruksverket. En anledning kan vara att du t.ex. lämnade ett meddelande i samband med din anmälan. Du behöver då logga in vid ett senare tillfälle och registrera vilka hästar du håller på din anläggning.

Du får tyvärr inget meddelande när handläggningen av din anläggning är klar utan märker det när du loggar in i e-tjänsten och ser fliken Hantera hästindivider i det gröna fältet långt upp på sidan.

Fliken saknas också om det är så att du har angett att anläggningen ska gälla från ett datum framåt i tiden. Då syns den inte förrän det datumet infaller och först då kan du lägga till hästindivider på din anläggning.

Transport av djur till andra länder
Du behöver registrera dig som transportör om du ska transportera hästar till eller från andra länder. Även om du är registrerad som transportör inom ekonomisk verksamhet sedan tidigare så måste du nu även registrera dig som transportör av djur till andra länder.

Här hittar du e-tjänsten Registrera transportör – flytta djur mellan länder

Här kan du läsa mer om de nya reglerna för dig som har häst och hästdjur.
Kundtjänst Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.