Hur registrerar jag min häst?

Du registrerar din häst i två steg, båda i e-tjänsten Anläggningsregistret - platser med djur. Först registrerar du uppgifter om anläggningen, därefter vilka hästar som hålls på anläggningen. Observera att registreringen av anläggningen måste vara klar innan du kan registrera hästarna.

1. Registrera anläggning
Till att börja med behöver du registrera själva anläggningen, det vill säga platsen där du har dina hästar.

Detta gör du genom att:
  • Logga in i e-tjänsten Anläggningsregistret - platser med djur.
  • Välj Skapa ny anläggning (om du inte sedan tidigare har ett produktionsplatsnummer för platsen, se under den här punktlistan hur du gör då). 
  • Fyll i uppgifterna som efterfrågas och avsluta med att granska och skicka in.
Om du sedan tidigare har ett registreringsnummer (SE-nummer/produktionsplatsnummer) ska du inte skapa en ny plats utan istället komplettera uppgifterna vi redan har om din plats. Detta gör du genom att välja alternativet Visa/Ändra bredvid den aktuella anläggningen inne i e-tjänsten, och därefter lägga till arten Häst.

Du kommer i ett steg behöva ange det datum då du började ha hästar på anläggningen. Har du drivit anläggningen i mer än ett år kan du ange dagens datum, Om du anger ett datum som är framåt i tiden behöver datumet passeras innan du kan göra nästa steg i registreringen, alltså registrera hästarna. Det går att ange datum 60 dagar framåt i tiden och 365 dagar bakåt.

När registreringen har gått igenom får du en bekräftelse via mejl, om du angett din mejladress, med ditt registreringsnummer och från när det gäller.

2. Registrera hästar på anläggningen
Efter det att du har registrerat din anläggning och anmält att du ska hålla häst på den behöver du också registrera de hästindivider som du håller där. Uppgifterna om hästen ska registreras om den är på din anläggning i 30 dagar eller mer.

Tänk på att om du har skrivit att anläggningen ska gälla från ett datum framåt i tiden kommer du inte kunna lägga till hästindividerna med en gång. Det är först när det datumet infaller som det går att lägga till hästindivider på anläggningen.

Du registrerar din häst genom att logga in i e-tjänsten Häst - lägg till eller ta bort häst på anläggning.
  • I det gröna fältet uppe på sidan har du ett alternativ som heter HÄST - Lägg till/ta bort. Klicka där.
  • Välj den anläggning det gäller.
  • Klicka på Lägg till hästindivid.
  • Fyll i UELN-nummer för den häst det gäller och därefter Lägg till.
  • Om du har flera hästar kan du sedan lägga till dem genom att klicka på Lägg till hästindivid igen.
  • Därefter dags att granska och skicka in dina ändringar. Observera att du först bara hamnar i ett granskaläge. Därefter måste du sedan också klicka på Skicka in ändringar för att hästarna ska läggas till.

Om en häst flyttas till en annan anläggning och stannar där i 30 dagar eller mer ska den registreras på den nya anläggningen. Då tas den automatiskt bort ur registret på den gamla anläggningen.

Transport av djur till andra länder
Du behöver registrera dig som transportör om du ska transportera hästar till eller från andra länder. Även om du är registrerad som transportör inom ekonomisk verksamhet sedan tidigare så måste du även registrera dig som transportör av djur till andra länder.

Här hittar du e-tjänsten Registrera transportör – flytta djur mellan länder

Här kan du läsa vår samlade information om hästar
Kundtjänst (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.