Varför har avfallstaxan höjts?

Hej,

Varför har avfallstaxan höjts?

MVH Karl

Karl

Kommentarer

 • Hej Karl,

  Avfallstaxan fastställs av kommunfullmäktige och Hedemora Energi har sedan rätt att justera avgifterna i taxan en gång per år. Grundprincipen är att de fasta avgifterna skall täcka de fasta kostnaderna (ex ÅVC, info och kundtjänst) och att de rörliga avgifterna skall täcka de rörliga kostnaderna (ex insamling och behandling av hushållsavfall samt kärl och tunnor).

  Under de senaste åren har kostnaderna för avfallshanteringen ökat. Detta beror bland annat på att nya avfallsföreskrifter har trätt ikraft och att kostnaderna för insamling och omhändertagande av avfall har ökat. 2015 gick verksamheten med underskott och fullmäktige beslutade att höja avgifterna, med tonvikt på de fasta kostnaderna, för att erhålla full kostnadstäckning.

  De fasta och rörliga kostnaderna ligger till grund för ändrade avgifter och i slutänden så är det den av styrelsen fastställda budgeten som ligger till grund för avgiftshöjningarna.
  Viktigt att veta är också att avfallsverksamheten inte får vara vinstdrivande – våra intäkter skall täcka våra utgifter. Våra avgifter är inte heller något som sticker ut om man jämför med likvärdiga kommuner, tvärt om står vi oss bra kostnadsmässigt.

  Hoppas det svarar på din fråga ☺️

  Hedemora Energi

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.