Vad gäller vid datumparkering?

Hej,

Hur fungerar datumparkering?
Härnösands kommun Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej!

  Datumparkering innebär att det är förbjudet att parkera på den sida av gatan med jämna husnummer på dagar med jämnt datum, och på den sida av gatan med udda husnummer på dagar med udda datum.

  Till exempel: om du parkerar på kvällen den första mars ska du ställa dig på den sida av gatan som har udda husnummer, för när datumparkeringen börjar gälla klockan 02.00 den 2 mars, är det inte tillåtet att stå på sidan med jämna husnummer.

  Här hittar du mer information om datumparkering.

  Med vänlig hälsning,
 • Hej. Jag har en fråga. Jag har fått en p-bot även fast jag stod rätt.
  Det var den 14 januari som jag ställde mig på en gata med jämna husnummer. Eftersom att 02:00 så blir det 15 januari och då får ja inte stå på en gata med ojämna husnummer.

  Varför har ja då fått en böter även fast ja parkerade rätt enligt den informationen ni angivit om datum parkering?
 • Hej Lisa!

  Har du fått en felparkeringsavgift som du anser vara fel så är det till Polisen du ska vända dig. Det framgår på felparkeringsavgiften vart du ska vända dig. Kommunen har ingen möjlighet att ta bort en utfärdad felparkeringsavgift. ​Läs mer på Polisens hemsida.​​​

  Kom ihåg – även om du anser felparkeringsavgiften felaktig så måste du ändå betala den. Om du får rätt så kommer Transportsstyrelsen att återbetala pengarna till dig.

  På vår hemsida kan du läsa om regler för parkering. 

  Hoppas det går bra!

 • Går det att skylta bättre om att det är datumparkering som gäller? Väldigt många får en P-bot för att de inte vet att datumparkering gäller och mellan vilka tider. Är man ny i staden eller på besök är det inte så lätt att veta. Särskilt med tanke på att väldigt få står parkerade enligt gällande datumparkering, på många gator står bilar på båda sidor av vägen dygnet runt.
  Detta vore en tjänst för alla som bor i och besöker Härnösand.
 • Hej Frida,

  Jag förstår din tanke och vid en första anblick kan en sådan idé låta bra. 

  Men principerna för vägskyltning är att man ska vara restriktiv med vägmärken för att inte skapa osäkerhet kring vad det är som gäller eller inte gäller. Därför får man inte märka upp förbud som följer av en allmän bestämmelse i trafikförordningen. Ett exempel på det är att man inte får märka upp parkeringsförbud på en huvudled eftersom det alltid
  råder parkeringsförbud där enligt bestämmelserna i trafikförordningen. Istället ska man i dessa fall bara skylta om man väljer att tillåta parkering efter en viss sträcka längs en huvudled. På samma sätt är det egentligen med en så kallad områdesbestämmelse datumparkeringen är en sådan områdesbestämmelse. Då skyltar man bara de gator där det eventuellt görs undantag från datumparkering.

  På vår hemsida finns det kartor och information om de två områdesbestämmelser som finns i centrala Härnösand. 

  Själva vägskylten som förklarar att det är datumparkering i Härnösand hittar du vid de olika infarterna till vår stad, till exempel så finns det en skylt vid västra infarten (efter Stigsjövägen)
  Hoppas detta besvarade din fråga gällande skyltning och datumparkering.
  Med vänliga hälsningar

  Marielle Oikari Kommunvägledare
 • Hej igen!
  Att det är skyltat vid infarterna till vår stad hjälper få. Det kan ju vara flera kilometer innan platser man tänkt parkera på.
  Varje natt står bilar felparkerade. Jag tror inte detta görs för att man struntar i var man får stå, utan man ställer sig på den sidan de andra står. Det kan på morgonen stå fem bilar i rad med parkeringsböter. Svårt att tro att någon struntar i det.

  https://www.allehanda.se/artikel/harnosands-kommun/sa-manga-boter-skrevs-ut-i-kommunen-forra-aret-behover-bli-lattare-att-parkera-ratt-i-harnosand 

  Här ser vi också summan som betalades för felparkerade bilar i Härnösand i fjol.
  Något måste gå att göra för att underlätta att parkera rätt i Härnösand.

 • Hej Frida!

  Datumparkeringen i centrala Härnösand är en så kallad områdesbestämmelse. Här hittar du mer information om områdesbestämmelser.
  En sådan bestämmelse ska enligt vägmärkesförordningen märkas ut genom ett områdesmärke som finns när man kör in i området. När man sedan går ut ska det finnas ett vägmärke (skylt) som talar om att man lämnar området. Bara om vi gör avvikelser från datumparkeringen eller någon annan regel inom området får vi sätta upp vägmärken som anger en viss bestämmelse. Vi får alltså inte skylta datumzon så länge vi befinner oss inom datumzon-området.

  Detta är inget som är unikt för Härnösand utan det gäller i hela riket.

  Med vänlig hälsning
 • Datumparkering.
  Gäller datumparkering även där det bara finns parkeringsrutor på ena sidan av gatan?
  Fick böter igår fast jag stod i parkeringsrutan. Har stått parkerad så hela fjolåret utan problem.
 • Hej Kalle,

  Det finns ingen huvudregel som säger att bara för att det finns parkeringsrutor så gäller inte datumparkering utan där får man vara uppmärksam själv om det finns någon avvikelse eller skylt som säger att något annat än datumparkering gäller.

  Det är lite svårt att svara på din fråga då jag inte vet vart du stått parkerad och vad som gäller på just den gatan. Därför rekommenderar jag att du tittar på din parkeringsbot för där hittar du anledningen till varför du fått böter och vill du överklaga den så finns det information längst ner om hur du går tillväga och att det är polisen du ska vända dig till.

  Med vänliga hälsningar,
  Marielle Oikari Kommunvägledare
 • Hej Marielle!
  Det gäller Storgatan 49.

  Mvh!
  Kalle
 • Hej Kalle,

  Jag hoppas att den här kartan nedan och informationen om datumparkering svarar på din fråga. Men om du tycker att din bot är felaktig så gör du en överklagan till polisen och det står längst ner på din böteslapp.  Detta gäller:
  I Härnösands tätort (inom den prickade blå-markeringen) gäller datumparkering mellan 02.00 - 09.00 varje natt – en så kallad områdesbestämmelse. Det innebär att det inte är skyltat på varje gata där datumparkering gäller utan det skyltas bara vid infartsvägarna.

  Med vänliga hälsningar,

  Marielle Oikari Kommunvägledare
 • Hej
  2017 flyttade jag till den adress vi bor på och har alltsedan dess stått parkerad vid vår postlåda. Vintern 2017-2018 hade vi ett rejält helvete med snö och åter snö. Kommunen hade avtal med ett företag som absolut inte prioriterade vårt område, tillslut fick jag prata med en man som har traktor att jag lejde honom för att PRIVAT BEKOSTA snöröjningen utanför vår parkering och det gjorde han.
  Inatt mellan kl03,05 - 03-13 tyckte någon att de gjorde kommunen och samhället en rejäl tjänst genom att sätta 700 kr i böter på min bil.
 • Hej Micke,

  Jag rekommenderar att du tittar på din parkeringsbot för där hittar du anledningen till varför du fått böter och vill du överklaga den så finns det information längst ner om hur du går tillväga och att det är polisen du ska vända dig till.

  Här hittar du information om överklagan och bestridande av böter på polisens hemsida. 

  Med vänliga hälsningar
  Marielle Oikari Kommunvägledare
 • Vi har stora problem på Skiftesvägen med fel parkerare..
  Kan ni göra fler bötesbelägg på denna gata .

 • Hej Roland!

  Teknikavdelning har skickat din synpunkt till vår entreprenör Q-Park AB som sköter parkeringsövervakningen i Härnösands Kommun.

  Trevlig helg!
 • Det är helt OK att kommunen har datumparkering mellan 0200-0900, men varför åker Q-park runt och lappar bilar parkerade bilar exempelvis på Stenhammar kl 1700 en torsdag mitt i sommaren?
 • Hej!

  Tack för din fråga. Om personen fått en parkeringsanmärkning (p-bot) klockan 17.00 så beror det på att hen parkerat i strid mot någon bestämmelse i trafikförordningen. Kan till exempel vara att man parkerat där det råder parkeringsförbud, för nära en korsning, för nära ett övergångsställe, mot färdriktningen eller något annan orsak. Anledningen till att man fått en p-bot står tydligt på den "gula lappen". Anser man att den är felaktigt utfärdad så kan man överklaga den till polisen.

  Med vänlig hälsning
 • Hej,

  Vinter efter vinter är det parkeringskaos efter furuvägen och hälletorpsvägen. Felparkeringarna leder bla till att bussar inte trafikerar vägen vissa dagar för de kommer helt enkelt inte fram. Jag tänker att räddningsbilar kommer att få samma problem.
  Planerar kommunen någon insats, datumparkeringen fungerar uppenbarligen inte?
 • Hej!

  Japp, vi är väl medvetna om problemet. Därför har vi haft extra insatser för bevakning av datumparkeringen under en längre tid.
  Tyvärr har detta inte hjälpt fullt ut och därför kommer det inom kort att utfärdas en lokal trafikföreskrift som helt förbjuder parkering på ena sidan av Hälletorpsvägen.
  Vi får hoppas att bilisterna visar större respekt mot ett permanent p-förbud än vad som varit fallet mot datumparkeringen.

  Trevlig helg!
  Härnösands kommun
 • På Skiftesvägen  under vintertid fungerar INTE datumparkering gatan blir för smal ..den minskas med 3meter hur skall och var skall dom stå då  ..på ett körfält ??Sedan står dom ca 1 meter ifrån min infart på båda sidor !!!
 • Hej Roland!

  Vår ambition är att hålla uppe alla vägar till full bredd på vintern men av naturliga skäl så går det inte alltid. Som fordonsförare har man ansvar för att den parkering man avser använda är möjlig att använda utifrån framkomlighet för trafiken. Om man inte kan stå parkerad utan att hindra/begränsa framkomligheten så får man givetvis inte stå där. Varje fordonsförare har också att följa de bestämmelser som finns i Trafikförordningen när det t.ex gäller avstånd till korsning, övergångsställe, infart/utfart m.m.

  Med vänlig hälsning
 • På Gamla Karlebyvägen fungerar inte datumparkering då det är parkeringsförbud på ojämn sida mellan 07.00-16.00 och det betyder att då måste man flytta bilen före 07,00 på morgonen. Detta gör att de flesta parkerar hela tiden på jämn sida eller ställer bilen på någon annan gata varannan natt . Vart har ni tänkt folk ska parkera?
  Härnösands kommun
 • Hej, 

  Grunden är att varje fastighetsägare har ett ansvar att ordna parkering för sitt och sina hyresgästers behov. Att parkera på en kommunal gata är ingen rättighet utan mer en möjlighet som kommunen erbjuder men med vissa begränsningar och datumparkering och parkeringsförbud är exempel på sådana begränsningar. 
  Och det är precis som du säger att på Gamla Karlebyvägen så råder det parkeringsförbud från 07.00 så innan dess måste man då flytta sin bil. 

  Med vänliga hälsningar,
  Marielle Oikari Kommunvägledare
 • Visst, regler finns och ska följas.
  Det känns ju ändå som en käftsmäll när Q-park kommer och lappar min bil som står utanför mitt eget hus pga datumparkering. Jag skottar framför huset, sopar på sommaren osv så det finns inget som stör någon.
  Att man dessutom bor i slutet av en lågt trafikerad väg med vändplan precis vid innanför gränsen av datumzonen gör ju inte att det känns bättre direkt.

  Ska jag följa datumparkeringen på gatan så måste man ställa bilen framför grannes hus, det lär ju inte bli populärt.

  Jag såg precis att Q-park for förbi IGEN nu, dagen efter dom satt lapp på min bil, vad är det som händer?
 • Hej

  Datumparkeringen har ett viktigt syfte och det är att ALLTID ena sidan av en gata ska vara fri från parkerade bilar för att säkerställa att vägunderhållet (snöröjning, sandning, sandupptagning o.s.v) kan fungera optimalt och säkerställa framkomlighet för blåljusfordon och nyttofordon, t.ex sophämtning. Att parkera på gatan är ingen ”rättighet” som man har som fastighetsägare utan man har ansvar för att själv ordna parkering på sin mark. Kommunen ger dock möjlighet att parkera på gatan men med olika begränsningar, däribland datumparkering.

  Med vänliga hälsningar
  Maria Aldén Kommunvägledare
 • Kan inte Q-Park fara oftigare på Skiftesvägen  , för att hålla ordning på bilar som parkerar på varje sida av vägen dag som natt.
  På var sin sida på min infart till mitt hus ca: 2 meter
  Tackar om ni kan hjälpa till med att lösa det .
 • Jag får ju ändå ta undan snön själv... för det gör ju inte dom som plogar. Ibland har dom plogat så det kommer snö in på parkeringen och lägger upp stora plogvallar framför brevlådan som står precis intill vägen. Och som sagt, jag står inte i vägen med bilen. Har stått framför huset till och från under 3 års tid och ingen har sagt något, varken grannar eller plogförare.

 • Hej Roland,

  Härnösands kommun köper bevakningstjänster av Aimo Park (före detta Q-Park) med 80 timmar per månad. Det är en ganska begränsad omfattning vilket gör att de inte kan besöka alla gator/vägar hela tiden. Istället lägger de upp en ”ronderingsplan” så att alla gator/vägar ska få besök några gånger per år. Sen finns det givetvis prioriterade gator och områden som Aimo Park i princip alltid besöker när de är här för att säkerställa en god framkomlighet. Även Skiftesvägen får besök lite då och då men vi har tyvärr inga förutsättningar att ytterligare öka bevakningen där.

  Med vänliga hälsningar,
  Marielle Oikari Kommunvägledare
 • Man kan ju önska lite flexibilitet beroende på hur och var man står och vilken gata.

  Nu ligger det en plogvall där jag brukar stå med bilen och tar upp mer plats än vad bilen brukar göra, är det bättre det? Normalt tar jag ju bort plogvallen, men det är ju kommunens ansvar att ta bort snön från vägen.
 • Hej igen,

  Jag förstår hur du tänker men en plogvall är ändå bättre än en felparkerad bil eftersom plogvallen kan tas bort av vår snöröjnings entreprenör Svevia. Det är just möjligheten att ploga och lägga upp tillfälliga snöhögar som är en av finesserna med datumparkeringen. Det uppdrag som vi lämnat till Aimo Park är att bevaka bland annat regeln om datumparkering eftersom den har ett väldigt viktigt syfte. Att ge något slags undantag från denna regel för vissa gator är tyvärr inte möjligt ur rättsäkerhetssynpunkt och likabehandlingsprincipen.

  Med vänliga hälsningar,
  Marielle Oikari Kommunvägledare
 • Nu är vi helt utanför ämnet men underhållet har sett bäst ut hos mig på gatan de senaste 5 åren eftersom jag tagit bort hela vallen framför huset själv.
  I princip alla andra har haft stora snöhögar framför sina hus. Vad jag minns har jag bara varit med om att de som plogar har plockat bort snövallar och snöhögar kanske max 2-3 gånger på 10 år. Annars har ju villaägarna fått sköta det själva, dom som vill och orkar dvs.

  Förr åkte man ju efter med en traktor och tog bort vallarna, det verkar man ju ha slutat med.
 • På Norra Kyrkogatan verkar det som om bilarna alltid står parkerade på den sidan av gatan som har jämna husnummer.

  Vilka regler gäller på denna gata egentligen?

  Min kompis fick P-böter när hon stod där medan de andra bilarna tydligen slapp böter.
 • Hej John,

  Jag rekommenderar att din vän tittar på sin parkeringsbot för där hittar hon anledningen till varför hon fått böter. Tycker hon att boten är felaktig så gör hon en överklagan till polisen och det står längst ner på böteslappen.
  Datumparkering gäller inom Härnösands tätort, se kartan nedan:


  Detta gäller:
  I Härnösands tätort gäller datumparkering mellan 02.00-09.00 varje natt – en så kallad områdesbestämmelse. Det innebär att det inte är skyltat på varje gata där datumparkering gäller utan det skyltas bara vid infartsvägarna. Här hittar du mer information om parkering och områdesbestämmelser.

  Med vänliga hälsningar

  Maria Aldén Kommunvägledare
 • Nu har dom börjat fara runt och ge parkeringsböter på Kornettgatan igen. I lördags var det en som stod parkerad utanför sitt hus, jag antar anledningen till böter var för att bilen stod "i motsatt färdriktning", detta var dessutom mitt på dagen.
  De var även här imorse och lappade bilar pga datumparkeringen.

  Själv har jag fått "arga lappar" och grannar som plingat på som tycker att jag ska stå på "min sida av vägen".
  När man förklarat att det är datumparkering så tror dom mig inte först... vissa blir riktigt upprörda över detta.

  Man kan ju fråga sig varför man börjat lappa bilar här när man inte gjort det på 40 år vad jag vet.
 • Hej Dick,

  Ja, att parkera på en kommunal gata är ingen rättighet utan mer en möjlighet som kommunen erbjuder men med vissa begränsningar som datumparkering och parkeringsförbud.

  Tråkigt att höra att du får "arga lappar" eftersom du gör precis som man ska. Du får hänvisa dina grannar hit till vårat kundforum eller till kommunens hemsida.

  Med vänliga hälsningar
  Maria Aldén Kommunvägledare
 • Känns ju som man gör sig ovän med många pga detta, nu klagar posten på att jag står i vägen med. Men jag påpekade att det är ju datumparkering så jag står på andra sidan ibland... "aja men flytta på lådan och sen hänvisade han att ha lådan på grannens tomt. Suck...
 • Hej, av vilken anledning har vi datumparkering på sommaren? Datumparkering är för att plogning och sopning av gator. Men på sommaren, vad spelar det då för roll? Måste väl finnas bättre saker att lägga de pengarna på under sommarmånaderna?

  Didrik
 • Hej Dick,

  Du gör helt rätt som följer bestämmelsen datumparkering på den gatan men det man ska tänka på är att posten ska kunna ha framkomlighet eftersom de räknas som nyttofordon.

  Med vänliga hälsningar
  Maria Aldén Kommunvägledare
 • Hej Didrik,

  Datumparkeringen har, utöver vinterväghållning och sopning, även till syfte att säkerställa framkomligheten för räddningstjänsten och nyttofordon (sophämtning, leverensfordon) samt för att kunna utföra andra driftåtgärder på gatan. Om datumparkering inte gällde så skulle framkomligheten försvåras efter många gator eftersom de är för smala för att kunna ha fordon parkerade på båda sidor.

  Med vänliga hälsningar
  Maria Aldén Kommunvägledare
 • Fast datumparkering gäller ju bara på natten och morgonen....
 • Hej,

  Det ska vara lätt för brevbäraren att nå postlådan från sitt fordon och det är fastighetsägaren som ansvarar för detta. Om brevbäraren inte kan dela ut din post lagras den på brevbärarkontoret och delas ut i nästkommande utdelningstur.

  Vänliga hälsningar,
  Marielle Oikari Kommunvägledare
 • Hör ju inte riktigt hit men han gnäller för att han måste kliva ur och gå runt bilen IBLAND, det är alltså inte mer än 5 meter. Jag har sett yngre förmågor leverera posten utan problem, så problemet ligger antagligen hos honom.
 • På Storgatan är det datumparkering likaom resten av stan. Men under natten ska man då stå på ojämna nummer endast natten från ex tredje till fjärde även fast det inte är några p-fickor på den sidan? Och sedan ställa sig på p-ficka igen efter klockan 0900?
 • Hej Joakim,

  För centrala delen av Härnösand finns det en så kallad områdesbestämmelse som innebär att det inom området är parkeringsförbud. Vad gäller Storgatan så ligger den inom förbudsområden fram till korsningen med Backgränd men kommunen har meddelat undantag från detta generella parkeringsförbud så att parkering tillåts på en del av en gata och/eller på den ena sidan av gatan. Samtidigt, som du själv nämner, så omfattas hela Härnösands centralort av en bestämmelse om datumparkering. Det innebär i praktiken att på en gata där parkering är tillåten på ena sidan, i praktiken bara kan användas varannan natt med hänsyn till datumparkeringen.

  Med vänliga hälsningar
  Maria Aldén Kommunvägledare

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.