Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Ny hyra på bilplatser 2021

Frågor och svar om ny hyra på bilplatserna:

Varför höjer ni hyrorna? 
Hyresnivåerna har setts över och kommer att justeras av flera anledningar.
 • Hyran för en p-plats varierar i våra områden trots liknande standard och jämförbara lägen, det vill vi rätta till.
 • Att ha en egen p-plats räknas som högre standard än vad t ex boendeparkering gör.
 • Hyresjusteringen behöver göras för att bland annat täcka de kostnadsökningar som har skett över åren för exempelvis service, städning och underhåll.
 • Den årliga ordinarie hyreshöjningen kommer samtidigt att sänkas från 3 % till 2%
Vad grundas hyresnivåerna på?
 • Vi har gjort en jämförelse både med våra egna hyror i nya områden och med vad andra fastighetsägare i närområdena tar för sina bilplatser.
 • Vi har även räknat med och tagit hänsyn till de kostnadsökningar som har skett över åren för exempelvis elförbrukning, service, underhåll och städning.
Hur kommer hyreshöjningen att gå till?
 • Ett brev, Uppsägning för villkorsändring, kommer att skickas till alla er som hyr en p-plats eller garageplats. Brevet kommer att skickas som rekommenderad post.
 • I brevet framgår det vilken ny hyra och vilka andra ändringar av hyresvillkoren vi begär och från vilket datum ändringarna gäller.
 • Ni som hyr motorvärmarplats kommer även att få med ett förslag på nytt hyreskontrakt där den nya hyran och  nya hyresvillkoren framgår.
 • I brevet finns en talong med svarsalternativ som ska returneras till Haningebostäder inom 2 månader.
Från när kommer hyrorna att höjas?
 • Vid ny uthyrning gäller hyrorna från och med 1 april 2021.
 • För dig  som redan hyr en parkerings- eller garageplats gäller den nya hyran från och med 1  januari 2022. 
Vad gör jag om jag inte vill betala en högre hyra?
 • I brevet kommer du att få svara på om du accepterar den nya hyran eller inte. Om du inte accepterar upphör ditt hyresavtal den 31 december 2021.
Vad gör jag om jag vill fortsätta att hyra min parkeringsplats?
 • Om du accepterar den nya hyran fortsätter antingen ditt nuvarande hyresavtal att gälla från den 1 januari 2022 fast med en ny hyra eller så kommer du att få underteckna ett nytt hyresavtal med den nya hyran och nya avtalsvillkor från den 1 januari 2022.


Haninge Bostäder

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.